Cele i misja Fundacji

Fundacja powstała w maju 2022 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w zakresie ochrony, profilaktyki i przywracania zdrowia psychicznego. Naszą misją jest promowanie holistycznego modelu zdrowia, wzmacnianie kompetencji osobistych naszych podopiecznych do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w przyszłości, pomoc w budowaniu lepszej jakości życia.

Wsparcie w kryzysach

Prowadzimy wszechstronną działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, interwencję kryzysową i terapię.

Wiedza

Uczymy jak dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, jak wzmacniać odporność psychiczną, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i stresowych, jak pomagać dzieciom w rozwoju.

Kompetencje

Prowadzimy szkolenia metodyczne i podnoszące kompetencje psychospołeczne i zawodowe osób i organizacji zajmujących się edukacją, zarządzaniem, opieką medyczną i terapią.

Chcesz poznać ludzi, którzy tworzą projekty Fundacji?

Fundacja od początku działalności prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, działania psychoedukacyjne i akcje społeczne prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak i wolontariuszy - studentów i absolwentów psychologii i pedagogiki, specjalistów będących w trakcie edukacji lub bezpośrednio po ukończeniu kursów specjalistycznych.
Szukasz wsparcia dla siebie i swoich bliskich?

Szukasz wsparcia dla siebie i swoich bliskich?

Czujesz, że Ty albo ktoś Ci bliski potrzebuje wsparcia psychologicznego, pedagogicznego bądź chcesz zadbać o swój rozwój w procesie coachingowym? Zapraszamy do skorzystania z konsultacji z naszymi specjalistami.

Chcesz się rozwijać się i uczyć na warsztatach grupowych?

Chcesz się rozwijać się i uczyć na warsztatach grupowych?

W naszej Fundacji prowadzimy szkolenia metodyczne dla specjalistów, jak i warsztaty i spotkania rozwojowe dla każdego kto chce zadbać o swoje zdrowie, dobrostan i odporność psychiczną.

Chcesz dołączyć do naszej kadry i tworzyć wartość dla innych?

Chcesz dołączyć do naszej kadry i tworzyć wartość dla innych?

Zapraszamy specjalistów - psychologów, pedagogów, terapeutów, coachów, szkoleniowców do współpracy przy tworzeniu projektów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.