Zapraszamy do Akademii Świadomego Rodzica

Zapraszamy na BEZPŁATNY cykl spotkań warsztatowych, webinarów, spotkań poświęconych tematyce mądrego, odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

Na każdy warsztat obowiązują osobne zapisy.

Warsztat jest kontynuacją wydarzenia LUBLIN E-SPORT MASTERS – turnieje e-sportowe o tytuł Mistrza Miasta Lublin! W ramach tej inicjatywy Fundacja zorganizowała Strefę EduBox – Psychoedukacja gamingowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ten warsztat jest dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą:
1️. Zrozumieć, jakie wyzwania niesie ze sobą życie w cyfrowym świecie dla dzieci i nastolatków.
2️. Poznać narzędzia i strategie, które pomogą Wam świadomie kształtować relacje z Waszymi dziećmi online.
3️. Rozwinąć umiejętność rozmowy z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem, etyką i odpowiedzialnością w sieci.
30.10.2023 o godzinie 19.00
Czy jesteś rodzicem, który poświęca większość swojego czasu i energii na troskę o swoje dziecko?
Czy często zapominasz o swoich własnych potrzebach i dobrostanie?
Jeśli tak, to ten warsztat online jest właśnie dla Ciebie.
To doskonała okazja do nauki praktycznych strategii i technik radzenia sobie z codziennym stresem rodzicielstwa, dbania o własny dobrostan, oraz utrzymania zdrowej równowagi między życiem rodzinnym a osobistym.
Pomożemy Ci odkryć jak:
1. Rozpoznać własne potrzeby: Dowiesz się, dlaczego ważne jest rozumienie i rozpoznawanie swoich emocji, potrzeb i granic jako rodzica.
2. Skutecznie zarządzać stresem: Otrzymasz narzędzia do radzenia sobie ze stresem związanym z rodzicielstwem, w tym techniki relaksacyjne i strategie radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
3. Budować wsparcie społeczne: Poznasz sposoby na tworzenie wsparcia i zrozumienia w swoim rodzinnym i społecznym otoczeniu.
4. Znajdować czas dla siebie: Nauczysz się, jak znaleźć czas dla własnych pasji, zainteresowań i odpoczynku, nawet w trakcie intensywnego życia rodzinnego.

5. Równowaga między rodzicielstwem a własnym życiem: Dowiesz się, jak utrzymać zdrową równowagę między byciem rodzicem a dbaniem o własne cele i marzenia.

📅 Kiedy i gdzie?
Data:15.12.2023 r.
Godzina: 17:00 – 18:30
Miejsce: ONLINE
Drogi Rodzicu,
* jeśli trudno jest Ci zrozumieć swoje dziecko,
* jesteś sfrustrowany i tracisz cierpliwość,
* jesteś zmęczony awanturami ze swoim dzieckiem
* chcesz zrozumieć jego zachowania,
* chcesz, żeby wyrosło na szczęśliwego człowieka i radziło sobie w życiu
* chcesz po prostu się z nim dogadać
* chcesz nauczyć się komunikacji bazującej na empatii i zrozumieniu.
Zachęcam Cię do poznania narzędzi Pozytywnej dyscypliny !
To prosta, pełna skutecznych narzędzi i łatwa do wprowadzenia metoda wychowawcza do wdrożenia dla dzieci w każdym wieku. Podstawą tej metody jest stanowczość i uprzejmość jednocześnie. Daje prawo do błędów, które są określane jako wspaniała okazja do nauki. Nie skupia się na karze – bo w ten sposób płaci się za błędy przeszłości, a na rozwiązaniu – czyli szuka narzędzi na przyszłość. Pozwala zrozumieć przekonania stojące za zachowaniem.
Nie ma rodziców idealnych, każdy z nas spotyka się z wyzwaniami ale wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. Pozytywna Dyscyplina pomaga rodzicom zrozumieć swoje dzieci i wychować ich na mądrych, pewnych siebie ludzi. Wspiera ich naturalny potencjał. Daje gotowe wskazówki wychowawcze, aby skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami. Uczy wyznaczania granic. Pomaga budować relacje bez gniewu i złości. Uwzględnia potrzeby dziecka jak i rodzica. Przełamuje schematy działania, które nie są skuteczne. Wyznaje zasadę, że dzieci zachowują się lepiej, kiedy czują się lepiej.
📅 Kiedy i gdzie?
Data: 5.12.2023 r.
Godzina: 18:00 – 19:30
Miejsce: ONLINE
W trakcie szkolenia zdobędziesz teoretyczną wiedzę o tym:
1. Czym jest trauma i jak działa na nasz mózg oraz układ nerwowy?
2. Jak powstaje trauma relacyjna?
3. Jak funkcjonuje osoba dorosła, która doświadczyła traumy relacyjnej?
4. Jak powstaje więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem?
5. Jakich trudności może doświadczać rodzic w budowaniu więzi z dzieckiem, gdy sam ma za sobą trudne dzieciństwo?
Najważniejszym punktem szkolenia będzie dawka praktycznych wskazówek na temat tego, jak budować zdrowe więzi z dzieckiem mimo własnych zranień. Nauczysz się odkrywać swoje rodzicielskie atuty oraz wzmacniać poczucie kompetencji.
📅 Kiedy i gdzie?
Data: 6.12.2023 r.
Godzina: 17:00 – 19:00
Miejsce: ONLINE
📅 Kiedy i gdzie?
Data:14.12.2023 r.
Godzina: 17:00 – 18:30
Miejsce: CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
Zrozumieć nastolatka – Czyli jak odczytywać emocje nastoletnich dzieci w burzy hormonalnej. Praktyczne przykłady jak egzekwować prośby i zasady w relacji rodzic – nastoletnie dziecko.
Żeby móc zrozumieć w jaki sposób porozumiewać się z nastoletnim dzieckiem niezbędne jest zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania mózgu nastolatka oraz opisania wpływu zmian hormonalnych na sposób myślenia i postrzegania świata. Ta wiedza w połączeniu z praktycznymi przykładami komunikowania potrzeb i oczekiwań wobec nastolatków pozwoli w efekcie budować trwałą i bliską wieź pomiędzy rodzicem, a dzieckiem.
Pierwsza część warsztatu będzie dotyczyć wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i biomedycznych podstaw rozwoju dzięki którym uczestnicy zrozumieją jak zmiany hormonalne w funkcjonowaniu organizmu oraz mózgu młodego, dorastającego człowieka wpływają na jego postrzeganie świata, wyrażanie potrzeb, komunikację oraz funkcjonowanie w życiu codziennym.
Następnie w części ćwiczeniowej uczestnicy poznają praktyczne przykłady i ogólny zarys stosowania komunikatów z Porozumienia Bez Przemocy autorstwa Marshalla Rosenberga, Zastosowanie Komunikatu typu JA, budowanie więzi z nastoletnim dzieckiem w oparciu o komunikat UFO (uczucia, fakty, oczekiwania).
W ostatnim module znajdzie się miejsce zarówno na przekazanie wiedzy jak i zastosowanie jej w praktyce (ćwiczenia). Moduł dotyczyć będzie wykorzystania warunkowania pozytywnego potocznie nazywanego nagradzaniem w celu uzyskania oczekiwanych efektów w procesie wychowania nastolatka.
📅 Kiedy i gdzie?
Data: 9.12.2023 r.
Godzina: 19:00 – 20:30
Miejsce: ONLINE
Aby komunikacja mogła być skuteczna i efektywna potrzebne jest poznanie mechanizmów jakimi rządzi się wymiana słów pomiędzy ludźmi nazywana rozmową. W jaki sposób mówić aby pojawiła się maksymalna przestrzeń dla właściwej interpretacji znaczenia naszych słów i intencji, która za nimi stoi?
Odpowiedź na to pytanie pozwala zbudować sprzyjające warunki do powstania porozumienia bez oceniania i negatywnych konotacji.
Konstrukcja komunikatu Typu JA i zastosowanie maksymalnie uproszczonej metody Porozumienia Bez Przemocy daje w efekcie maksymalne korzyści dla budowania poprawnych relacji w rodzinie minimalizując przy tym nieporozumienia, które mogą tą rodzinę osłabić.
Kiedy już potrafimy i wiemy jak efektywnie komunikować się w rodzinie możemy zająć się wyrażaniem uczuć i emocji, które żywimy do naszych bliskich.
W tym miejscu pojawia się temat pięciu języków miłości. Dzięki tej metodzie nauczysz się rozpoznawać i stosować te języki w praktyce. Wykorzystując nabyte umiejętności sprawisz by bliscy czuli, że Ci na nich zależy, a dzięki temu w kontaktach z Nimi i innymi ważnymi dla Ciebie osobami znacząco poprawisz Wasze relacje.
Połączenie tych 2 metod pozwala znacząco wzmocnić więzi, które stanowią klucz do prawidłowo funkcjonującej i szczęśliwej rodziny.
📅 Kiedy i gdzie?
Data: 7.12.2023 r.
Godzina: 17:00 – 19:00
Miejsce: ONLINE
Zapraszam na zajęcia, podczas których obalam tę jakże archaiczną formułę o mądrości ludowych paremii i aktywnie, z udziałem uczestników zajęć prezentuję, czym jest moc słowa.
Jeśli przy dziecku mówimy: ” złość piękności szkodzi” albo „ryby i dzieci głosu nie mają” albo też ” czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”, a może „żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała” lub „tylko winny się tłumaczy”, to czy z tych przysłów przenika skarbnica wiedzy, którą warto powielać?
I chociaż zarówno współcześni historycy języka polskiego, jak i antropolodzy psychologiczni dostrzegają w powiedzeniach ludowych już tylko nośnik kulturowy i folklorystyczny, to niestety nadal w scenariuszach zajęć dla dzieci i młodzieży, niekiedy także dla osób dorosłych, wykorzystywanych w ścieżkach kształcenia, proponuje się tę jakże szkodliwą narrację. Co więcej, takie przekazy wykorzystywane są także w codziennej komunikacji w domach.
Jaki wpływ na człowieka, szczególnie dorastającego mają wypowiadane przy nim takie przysłowia? Jaką moc ma słowo w ogóle i gdzie w ludzkim ciele osadza się jego sens? Jakim narzędziem może być słowo w kontakcie z drugim człowiekiem? Na te i szereg innych pytań odpowiadają zajęcia o charakterze warsztatowym organizowane dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy zainteresowani są oddziaływaniem, wpływem i perswazją oraz świadomym korzystaniem z potencjału słowa, jako narzędzia komunikacji z młodym człowiekiem.
📅 Kiedy i gdzie?
Data: 12.12.2023 r.
Godzina: 17:00 – 19:00
Miejsce: ONLINE
Plan WEBINARU psychoedukacyjnego WSPARCIE DZIECKA W KRYZYSIE „Interwencja kryzysowa w przypadku kryzysu suicydalnego dzieci i młodzieży”
1. Czym jest interwencja kryzysowa?
2. Czym jest kryzys suicydalny?
3. Różnice pomiędzy próbą samobójczą a samouszkodzeniem. 
4. Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed wystąpieniem kryzysu suicydalnego.
5. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia kryzysu suicydalnego wśród dzieci i młodzieży.
6. Procedury reagowania i działania interwencyjne w przypadku kryzysu suicydalnego (ocena ryzyka, tworzenie planu bezpieczeństwa, monitoring). 
Zdobyte umiejętności:
1. Wrażliwość na specyfikę kryzysu i jego różnych odsłon.
2. Znajomość działań interwencyjnych, które warto podjąć w sytuacji kryzysowej.
3. Pełne empatii i zrozumienia podejście do młodej osoby w stanie kryzysu.
4. Umiejętność oceny stanu osoby w kryzysie.
5. Znajomość procedur reagowania w przypadku kryzysu suicydalnego w przypadku dzieci i młodzieży.
Na webinar psychoedukacyjny zapraszamy nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty, psychologów, rodziców, wszystkich którzy chcą poznać specyfikę działań interwencyjnych by jak najlepiej wspierać młode osoby w kryzysie suicydalnym.

Link do zapisu:
📅 Kiedy i gdzie?
Data:14.12.2023 r.
Godzina: 19:00 – 20:30
Miejsce: ONLINE
W „Strefie Świadomego Rodzica” tworzymy przestrzeń, w której rodzice dzielą się swoimi doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem i razem pracują nad budowaniem lepszej przyszłości dla swoich rodzin.

Czekamy na Wasz udział! Dołączcie do naszych warsztatów i razem stwórzmy harmonijną i szczęśliwą przyszłość dla swoich rodzin!

Mindfulness w Rodzinie – trening uważności i medytacji dla Dzieci i Rodziców każdego dnia.
– Praktyczne ćwiczenia uważności dla dzieci i dorosłych
– Sposoby na integrację mindfulness w codziennym życiu rodziny
– Skuteczne techniki medytacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych
– Wspólna podróż ku spokoju i harmonii w rodzinie
Przyłącz się do naszej społeczności, aby odkryć razem z nami piękno uważności w rodzinie. 🌿
📅 Kiedy i gdzie?
Data:11.12.2023 r.
Godzina: 18:00 – 19:30
Miejsce: ONLINE
Czy zastanawiasz się czasem, jak wspierać zdrowe nawyki żywieniowe u swojego dziecka? 🤔 Pragniemy Cię serdecznie zaprosić na nasz warsztat, który odbędzie się online i pomoże rozwiać wątpliwości oraz podzielić się praktycznymi wskazówkami!
🧠 Z warsztatów dowiesz się:
– Z jakimi problemami żywieniowymi borykają się dzieci.
– Jakie są czerwone flagi dla rodziców.
– Do kogo udać się po pomoc.
– Dlaczego podejście interdyscyplinarne jest skuteczne.
– Jak radzić sobie z otyłością u dziecka i jej powikłaniami.
– Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
– Jak wspierać naukę dobrych nawyków żywieniowych.
– Jakie są pułapki żywieniowe i czy istnieją zdrowe słodycze.
– Gdzie znaleźć wartościową wiedzę na temat żywienia.
Dołącz do nas na tej ważnej podróży ku zdrowiu Twojego dziecka! 🌟💚
Link do zapisu:

📅 Kiedy i gdzie?
Data:11.12.2023 r.
Godzina: 18:00 – 19:30
Miejsce: ONLINE
Jeżeli jesteś rodzicem lub pracujesz z dziećmi/ młodzieżą i chciałbyś zgłębić wiedzę na temat samookaleczania to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie.
Wspólnie dowiemy się jak radzić sobie z lękiem i bezsilnością. Poznamy sposoby jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą stosującymi autoagresję. Zachowania autoagresywne są zjawiskiem coraz częściej występującym wśród młodych ludzi w wieku szkolnym. Każde takie działanie powinno być sygnałem ostrzegawczym dla dorosłej osoby, że dziecko wymaga pomocy. Warsztat szkoleniowy został przygotowany jako forma wsparcia i doradztwa.
W trakcie szkolenia zdobędziesz teoretyczną wiedzę o tym:
1. Czy moje dziecko się okalecza?
2. W jaki sposób się okaleczają?
3. Dlaczego?
4. Samookaleczenia a depresja.
5. Na co zwrócić uwagę w zachowaniu dziecka? Jak reagować? Działania profilaktyczne i wspierające.
📅 Kiedy i gdzie?
Data:13.12.2023 r.
Godzina: 19:00 – 20:30
Miejsce: ONLINE
Uczestnicy dowiedzą się na czym dokładnie polega hejt.
Poznają charakterystyczne cechy cyberprzemocy.
Dowiedzą się, w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą, aby minimalizować ryzyko zachowań niebezpiecznych w sieci.
Hejt i mowa nienawiści nie znikną za pomocą magicznej różdżki, bo takiej nigdzie nie kupimy. Możemy jednak pomóc dzieciom radzić sobie z nimi – i budować bardziej empatyczne społeczeństwo przyszłości. 
Interesują Cię te zagadnienia? Już dziś zapisz się na szkolenie.
📅 Kiedy i gdzie?
Data:14.12.2023 r.
Godzina: 19:00 – 20:30
Miejsce: ONLINE

Gdzie i o której?

Wersja ONLINE:

Webinary i spotkania będą się odbywały w listopadzie i grudniu 2023 od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.30/21.00

Zajęcia będą nagrywane i udostępniane osobom, które wezmą udział w zajęciach na żywo. Linki do zapisów na poszczególne tematy są zamieszczone w opisie każdego webinaru.

Wersja stacjonarna:

Warsztaty będą się odbywać w Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12 (sala prób 16 ) w Sztuczce.

17.11.2023  – Rodzic też człowiek godz.17.00-19.00

2.12.2023 – Komunikacja cz. 1 godz.10.00-12.00

3.12.2023 – Komunikacja cz.2 godz.10.00-12.00

14.12.2023 – Rodzicielstwo w cieniu traumy godz. 17.00-19.00

Link do zapisu:

https://forms.gle/j4KXP25jAczTyp657

Dla kogo?

Nasze warsztaty są stworzone specjalnie dla rodziców i opiekunów, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności w zakresie rodzicielstwa, komunikacji z dziećmi oraz dbania o własny dobrostan. To niezwykła okazja do pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych narzędzi, które pomogą Wam stworzyć harmonijną i zdrową rodzinę.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w naszym projekcie „Strefa Świadomego Rodzica”. Razem możemy:
  • Zrozumieć wpływ dzisiejszego świata cyfrowego na nasze dzieci i nas samych.
  • Rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji w rodzinie.
  • Radzić sobie z trudnościami w wychowaniu i rozwiązywać konflikty.
  • Kreować zdrowsze relacje rodzinne, oparte na miłości i szacunku.
  • Przekazywać naszym dzieciom wartości i mądrość.
W „Strefie Świadomego Rodzica” tworzymy przestrzeń, w której rodzice dzielą się swoimi doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem i razem pracują nad budowaniem lepszej przyszłości dla swoich rodzin.
Czekamy na Wasz udział! Dołączcie do naszych warsztatów i razem stwórzmy harmonijną i szczęśliwą przyszłość dla swoich rodzin!

Za ile?

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY dla Uczestników projektu „Zdrowie w głowie”. W celu wzięcia udziału w webinarach zależy przesłać do nas formularz zgłoszeniowy na wybrany warsztat i wziąć w nim udział.

Na warsztaty obowiązuje limit miejsc.

Pierwszeństwo w udziale mają osoby, które pierwszy raz biorą udział w naszych inicjatywach. 

Kadra

Psycholog, Coach, Trener biznesu. Certyfikowany konsultant MTQ-48 – narzędzia do badania odporności psychicznej. Facylitator  PSYCH-K ® – metody prostego i  szybkiego zaszczepiania w sobie konstruktywnych przekonań, które budują w nas poczucie spokoju i wewnętrznej harmonii. Fascynatka holistycznego podejścia do zdrowia, dobrostanu i dobrego samopoczucia. W swojej pracy łączy psychologię z neuropsychologią,  psychobiologią, dietetyką i pracą z ciałem.

Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Założycielka Fundacji.

Magister psychologii, socjoterapeutka, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w trakcie procesu certyfikacji. Na co dzień pracuje w jednym z lubelskich liceów, Fundacji Inspira oraz Ośrodku Psychoterapii Imago. W swojej pracy koncentruje się na potrzebach oraz zasobach klientów. Poprzez różnorodne oddziaływania wspiera ich w procesie pokonywania kryzysów i odzyskiwania psychicznego dobrostanu.

Psycholog, Coach, Trener biznesu. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera” Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

Coach, coach/mentor kryzysowy. Przygotowując warsztat za cel postawiła sobie przekazanie maksimum umiejętności praktycznych, ograniczając teorię do minimum. Bazowała na swojej zdobywanej latami wiedzy teoretycznej (studia: coaching, psychologia, szkolenia: TSR, konsultant kryzysowy, coach/mentor kryzysowy, praktyczny kurs interwencji kryzysowej) oraz praktycznej (setki godzin programów „na żywo”, praca pod presją czasu, koordynowanie i planowanie pracy zespołu, prowadzenie własnej firmy, setki godzin przepracowanych coachingowo/mentoringowo indywidualnie i grupowo). Czerpała też z prywatnych doświadczeń, a przede wszystkim z tego, w jaki sposób nauczyła się pracować ze stresem krótko i długofalowo.

Absolwent pedagogiki specjalnej ze specjalizacją resocjalizacja z socjoterapią, studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych z Mediacji szkolnych i sądowych. Od kilku lat pracuje jako wychowawca w specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze oraz zagrożonej demoralizacją. Współpracuje z kadrą pedagogiczną lubelskich szkół podstawowych oraz rodzicami swoich podopiecznych. W relacji z młodzieżą i ich rodzinami stosuje zdobytą na studiach podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu integrując techniki i metody socjoterapeutyczne oraz rolę wychowawcy-mentora.

Aktywny coach w trakcie akredytacji w Izbie Coachingu. Do tej pory ma przepracowane około 180 godzin sesji z klientami indywidualnymi i ponad 30 godzin superwizji. Absolwent podyplomowych studiów Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pedagogiki oraz organizacji pomocy społecznej. Certyfikowany Trener Biznesu Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Prowadzi warsztaty dla Urzędników i Rodzin Zastępczych. Aktualnie również słuchacz na studiach podyplomowych z Mediacji Szkolnych i Sądowych na UMCS w Lublinie. Od 14 lat pracuje jako urzędnik w obszarze pomocy rodzinie i w orzecznictwie, a od września 2022 prowadzi grupę wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Swój wolny czas poświęca także na pracę jako wolontariusz w Fundacji Inicjatyw Rozwojowych INSPIRA gdzie prowadzi nieodpłatnie sesje coachingowe, szkolenia i webinary. Zamiłowanie do coachingu i pracy pomocowej wzięło się w własnego doświadczenia. Większość życia walczył z dużą nadwagą. Dzięki coachingowi, który stanął na jego drodze, w końcu dał radę osiągnąć upragnioną wagę i zyskać zdrowie. Swoją wiedzę i umiejętności, które nabył na studiach z Coachingu i Mentoringu na UMCS w Lublinie oraz doświadczenie wynikające z praktyk i superwizji wykorzystuje do tego aby inni mogli osiągnąć dla siebie coś co kiedyś dla niego również zdawało się być niemożliwe.

Psycholog i trener biznesu, nauczyciel, konsultant kryzysowy, psychotraumatolog i terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, entuzjastka psychologii pozytywnej i terapii krótkoterminowej, muzyk, prywatnie mama, przedsiębiorczyni, ranczerka, aktywna obserwatorka fenomenu relacji człowieka z naturą.

Studentka Akademii WSEI w Lublinie, aktywna członkini Koła Naukowego Innowacja. Uważa, że w każdym człowieku drzemie jakieś dobro, talent, wartość, którą należy odkryć i rozwijać. Osobiste doświadczenie traumy i wzrostu pokryzysowego traktuje jako cenne źródło wiedzy i możliwość do lepszego zrozumienia innych ludzi. Wszelkie trudności dnia codziennego traktuje natomiast jako szansę do rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi doświadczającymi głębokich kryzysów, ukończyła również szkolenia z interwencji kryzysowej. Na co dzień zajmuje się pracą pomocową oraz działalnością prospołeczną – regularnie organizując warsztaty rozwojowe i aktywności dla społeczności lokalnej. Prywatnie mama piątki dzieci, miłośniczka filozofii, sztuki i ŻYCIA.

Pasjonatka rozmów z ludźmi, która w swojej pracy szczególnie ceni to, że może towarzyszyć człowiekowi w trudnych, ale też i radosnych chwilach. W drugim człowieku szuka zasobów, które są użyteczne w znajdowaniu rozwiązań. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, coachingu, Porozumienia bez Przemocy -NVC, RTZ. Certyfikowany trener TUS, emocji oraz efektywnej nauki. Ukończyła Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia, głównie pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach. Współpracuje z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych “Inspira”, gdzie prowadzi wolontariat w zakresie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach projektu “Zdrowie w głowie” oraz pełni dyżury telefoniczne w Telefonie Wsparcia. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Prywatnie mama trojga dzieci.
Jako edukator Pozytywnej Dyscypliny wspiera rodziców w budowaniu relacji ze swoim dzieckiem pełnej szacunku, zrozumienia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka i opiekuna. Wskazuje sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem oraz wyposaża rodziców w gotowe narzędzia pomocne w poprawie komunikacji nie tylko w rodzinach, ale ogólnie w komunikacji międzyludzkiej.
Prowadzi gabinet psychologiczny stacjonarne i online

Studentka psychologii na Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie. Członkini Koła Naukowego „HumanUp” oraz Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego, wolontariuszka Fundacji Inspira. Ukończyła kurs MBSR. Mindfulness praktykuje od 4 lat. Prywatnie podwójna mama, kociara, miłośniczka kawy, jazzu, książek i jogi.
Dietetyk, psychotraumatolog, obecnie kontynuuje studia z psychologii, oraz kończy kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w Fundacji Zobacz, gdzie wspierała osoby chore na anoreksję, w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania jako wolontariusz na telefonie wsparcia oraz przy warsztatach z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci. Specjalizuje się w wybiórczości pokarmowej u dzieci, zaburzeniach odżywiania i psychologii stresu. Bardzo bliska jest jej filozofia TSR czyli koncentracja na zasobach. Prywatnie mama chłopca z autyzmem, co pozwoliło zdobyć jej praktyczne doświadczenie w procesie wspierania dziecka dietetycznie i psychodietetyczne, neurotaktylnie, neurologopedycznie.
Magdalena Rozmus -Psycholog, Coac
Pedagog szkolny, specjalny, oligorenopedagog, licencjonowany psycholog, a także nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w szkole podstawowej. Pomaga rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować, poprawia ich relacje. Pracuje nad strefą emocjonalną dzieci, uczy nazywania oraz rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach. Jej celem jest poprawianie jakości i komfortu funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Posiada wiele certyfikatów, kursów, szkoleń . Zawsze stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na potrzeby i emocje dzieci. Jej misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku. Angażuje się w akcje społeczne, poszukuje kreatywnych rozwiązań, próbuje tworzyć ambitne innowacje. Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch synów.
Psycholog, dyplomowany coach, w trakcie kształcenia podyplomowego z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała miedzy innymi podczas współpracy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. By móc jak najlepiej pomagać swoim klientom ukończyła wiele kursów m. in. kurs I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wspiera osoby w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi, z kobietami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wspiera osoby w żałobie, w kryzysie utraty zdrowia oraz w kryzysach suicydalnych. Pokazuje inną perspektywę, jej życiową misją jest wspieranie ludzi zarówno w kryzysach jak i w osiąganiu celów osobistych oraz zawodowych.

Patronat medialny: Radio Lublin

Partnerzy: