Oferta działań rozwojowych (szkolenia, coaching, mentoring)

dla Organizacji Odpowiedzialnej Społecznie

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, zatem oferujemy profesjonalne działania rozwojowe – szkolenia, warsztaty, działania integracyjne, konsultacje indywidualne, doradztwo dla Państwa organizacji, a całkowity dochód ze sprzedaży usług przeznaczamy na realizację działań statutowych Fundacji – pomoc dla osób w kryzysie, kampanie psychoedukacyjne, np. antymobbingowe, działania profilaktyczne i rozwojowe.

Skutecznie łączymy biznes oraz działalność charytatywną

Poprzez współpracę z naszą Fundacją mogą Państwo zadbać o bardziej efektywne wprowadzenie strategii well-beingowej w swojej organizacji, zadbać o rozwój swoich pracowników, a także wzmocnić wizerunek firmy odpowiedzialną społecznie, działającej na rzecz dobra wspólnego, zaangażowanej w rozwój i wzrost świadomości zdrowotnej zarówno swoich pracowników jak i społeczności lokalnej.

W naszym zespole pracują specjaliści z zakresu psychologii biznesu, rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu, mediacji i negocjacji, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i wysokie kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń i działań rozwojowych. Możemy zatem wesprzeć Państwa organizację w przeprowadzeniu pełnej diagnozy potrzeb rozwojowych w oparciu o badania indywidualne i zespołowe oraz zaprojektować na ich podstawie działania rozwojowe lub naprawcze. 

Możemy to zrobić poprzez:

Działania indywidualne

 • Diagnozę zasobów, potencjału i ograniczeń pracowników za pomocą profesjonalnych narzędzi badawczych – psychologicznych i kompetencyjnych, np. DISC-3D, MTQ Plus i inne. Nasi specjaliści prowadzą wywiady, ankiety i obserwacje, by dokonać najbardziej trafnej analizy problemów i potrzeb w organizacji.
 • Indywidualne konsultacje, coaching, mentoring dla managerów i liderów organizacji w zakresie zarządzania, budowania systemu motywacyjnego oraz efektywnej kultury organizacyjnej – stacjonarnie oraz online. Pomożemy w zrozumieniu dotychczasowych zachowań pracowników i zaplanowaniu nowej strategii kierowania zasobami ludzkimi, która wzmocni zespół w realizacji celów firmy.
 • Indywidualne konsultacje, coaching, mentoring dla pracowników w zakresie efektywności osobistej, rozwoju osobistego i zawodowego – stacjonarnie oraz online.

Szkolenia, warsztaty, treningi umiejętności

Oferujemy też bogaty zakres działań grupowych – szkoleń, spotkań fokusowych, warsztatów, treningów umiejętności w siedzibie firmy, wyjazdowe oraz online. Zakres tematyczny szkolenia zawsze dobieramy do potrzeb i oczekiwań danej firmy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych. 

Przykładowe tematy szkoleń dla kadry zarządzającej, managerskiej:

 • Efektywna komunikacja i asertywność w zarządzaniu pracownikami,
 • Motywowanie pracowników do pracy i współpracy.
 • Trening kompetencji liderskich i coachingowy styl zarządzania.
 • Zarządzanie zmianą i w sytuacjach kryzysowych.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Budowanie silnego i efektywnego zespołu zadaniowego w oparciu o koncepcję różnic indywidualnych i map zespołu.
 • Trening odporności psychicznej i rezyliencji dla siebie i pracowników.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu na stanowisku kierowniczym – zarządzanie stresem, trudnymi emocjami i techniki samoregulacji
 • Prowadzenie efektywnych szkoleń wewnętrznych.

Przykładowe tematy szkoleń dla pracowników:

 • Budowanie i integracja zespołu zadaniowego (Team buliding). Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Efektywna komunikacja i zdrowa asertywność w zespole, w kontakcie z klientem/pacjentem.
 • Profesjonalna obsługa wymagającego klienta/pacjenta.
 • Nowoczesne podejście do sprzedaży i relacji biznesowych.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zarządzanie stresem, trudnymi emocjami i techniki samoregulacji.
 • Trening odporności psychicznej i rezyliencji.
 • Warsztaty antymobbingowe i przeciwdziałające wykluczeniu.
 • Działania indywidualne i grupowe na rzecz rodzin pracowników. Wsparcie w rozwiązaniu problemów prywatnych, które przełożą się na wyższą efektywność pracowników w pracy.

Zespół, który ma profesjonalne wsparcie w rozwoju zawodowym a także poczucie zaopiekowania i ważności ze strony pracodawcy – są bardziej zaangażowani i efektywni w pracy!

Kadra

Psycholog, Coach, Trener biznesu. Certyfikowany konsultant MTQ-48 – narzędzia do badania odporności psychicznej. Facylitator  PSYCH-K ® – metody prostego i  szybkiego zaszczepiania w sobie konstruktywnych przekonań, które budują w nas poczucie spokoju i wewnętrznej harmonii. Fascynatka holistycznego podejścia do zdrowia, dobrostanu i dobrego samopoczucia. W swojej pracy łączy psychologię z neuropsychologią,  psychobiologią, dietetyką i pracą z ciałem.

Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Założycielka Fundacji.

Psycholog, Coach, Trener biznesu. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera” Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

Coach, coach/mentor kryzysowy. Przygotowując warsztat za cel postawiła sobie przekazanie maksimum umiejętności praktycznych, ograniczając teorię do minimum. Bazowała na swojej zdobywanej latami wiedzy teoretycznej (studia: coaching, psychologia, szkolenia: TSR, konsultant kryzysowy, coach/mentor kryzysowy, praktyczny kurs interwencji kryzysowej) oraz praktycznej (setki godzin programów „na żywo”, praca pod presją czasu, koordynowanie i planowanie pracy zespołu, prowadzenie własnej firmy, setki godzin przepracowanych coachingowo/mentoringowo indywidualnie i grupowo). Czerpała też z prywatnych doświadczeń, a przede wszystkim z tego, w jaki sposób nauczyła się pracować ze stresem krótko i długofalowo.

Absolwentka kursu i praktyk MBSR (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction – Program redukcji stresu poprzez medytację i uważność). Mindfulness  praktykuje od ponad 4 lat. Studentka i pasjonatka psychologii (na Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie). Należy do Koła Naukowego „HumanUp” oraz Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego, gdzie wraz z zespołem tworzy i prowadzi akcje psychoedukacyjne, dzieli się swoją wiedzą, zgłębia tajniki pracy psychologa. Prywatnie kociara, miłośniczka kawy, jazzu, książek i jogi, a także Mama dwójki wspaniałych istot, które pomogły jej w mistrzowskim treningu uważności na co dzień.

Dziennikarz z wykształcenia (absolwent studiów magisterskich na UMCS w Lublinie) i z zawodu, który w 2015 r. odkrył rozwój osobisty. Komunikowanie się z drugim człowiekiem to jego pasja. Pracował jako trener zdrowych nawyków/coach w jednej z polskich firm, gdzie udzielał wsparcia osobom zapracowanym, nie mającymi czasu dla siebie, potrzebującym pomocy i motywacji w dążeniu do swoich celów. Od 2018 r. prowadzi sesje coachingowe z indywidualnymi klientami w ramach autorskiej marki Lider Coaching. Szkolili go specjaliści z takich dziedzin jak: coaching, fizjoterapia, dietetyka, radzenie sobie ze stresem, badania profilaktyczne, praca z osobą uzależnioną, wypalenie zawodowe, doradztwo zawodowe. Obszary szczególnie mu bliskie to: balans między pracą a życiem prywatnym, radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, asertywność, zarządzanie czasem, poczucie własnej wartości i zmiana zawodowa.

Razem możemy zadbać o zdrowie, coraz wyższe kompetencje pracowników
i realizację ważnych inicjatyw prospołecznych.

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem  Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą liczne  korzyści w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami z zakresie ekonomicznym, środowiskowym, personalnym w firmie.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie przedstawimy więcej szczegółów oraz omówimy zakres potencjalnej współpracy podczas spotkania na żywo.

Magdalena Rozmus

Prezes Fundacji
tel. 789582220
m.rozmus@fundacjainspira.pl

Anna Kijek-Sanakiewicz

Dyrektor działu rozwoju
tel. 789582270
anna.kijek-sanakiewicz@fundacjainspira.pl

Współpracują z nami: