Kadra fundacji

MAGDALENA ROZMUS
Psycholog, Coach, Trener biznesu

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Certyfikowany konsultant DISC-3D i MTQ-48. Swoją pasję związaną z pracą z ludźmi, rozwojem osobistym realizuje głównie poprzez szkolenia, warsztaty, indywidualne doradztwo, coaching dla dorosłych i młodzieży. Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Założycielka Fundacji.

ANNA KIJEK-SANAKIEWICZ
Coach, Coach kryzysowy, Studentka psychologii

Zawodowo skutecznie łączy swoje trzy wielkie pasje- psychologię, media i pisanie. Z wykształcenia jest dziennikarką, coachką/mentorką, konsultantką, coachką/mentorką kryzysową IPTK (Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu). Obecnie studiuje psychologię. Ukończyła również kurs TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), obecnie kończy „Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Jej ulubione obszary do pracy to kwestie zarządzania sobą w czasie/organizacja/planowanie, emocje oraz ich regulacja, zmiana zawodowa, kwestie wizerunkowe oraz wsparcie w wychodzeniu z kryzysu.

ILONA KOSZEL - ŻEBROWSKA
Psycholog, Terapeuta, Coach

Psycholog, dyplomowany coach, w trakcie kształcenia podyplomowego z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała miedzy innymi podczas współpracy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. By móc jak najlepiej pomagać swoim klientom ukończyła wiele kursów m. in. kurs I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wspiera osoby w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi, z kobietami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wspiera osoby w żałobie, w kryzysie utraty zdrowia oraz w kryzysach suicydalnych. Pokazuje inną perspektywę, jej życiową misją jest wspieranie ludzi zarówno w kryzysach jak i w osiąganiu celów osobistych oraz zawodowych.

BARBARA MRÓZ
Psycholog, Coach, Trener biznesu

Absolwentka psychologii i socjologii. Ukończyła Szkołę Coachów oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera” Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

ANETA LUTOMSKA
Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie oraz czteroletnich studiów podyplomowych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  pod kierownictwem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Integratywnej, Metasystemowej Psychoterapii krótkoterminowej oraz Diagnozy klinicznej DSM 5 w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, roczne szkolenie z zakresu Terapii Par organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz szkolenie z Terapii Par we współczesnej praktyce psychologicznej organizowanej przez Forum Media Polska. Absolwentk Studium Coachingu Grupy Synapsis w Warszawie, kursu trenerskiego z zakresu Umiejętności Wychowawczych przy Centrum Szkoleniowym Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Warszawie oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART® w Instytucie Amity w Warszawie. Pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysach osobistych, z problemami emocjonalnymi oraz z parami.

AGNIESZKA CHMIELEWSKA
Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na UMCS i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5 letniego kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. dr. hab. A.Cechnickiego. Wspiera osoby doświadczające kryzysów życiowych i emocjonalnych w tym związanych ze stanem zdrowia czy utratą pracy jak również wspieram w procesie zmian w kontekście rozwoju ścieżki edukacyjno- zawodowej. W pracy terapeutycznej podążam za potrzebami osoby, okazując szacunek i akceptację. Pracę terapeutyczną opiera na rozumieniu psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

AGNIESZKA NIEWĘGŁOWSKA
Psycholog, Doradca zawodowy, Coach.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii oraz psychologii komunikacji społecznej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu Coachingu. Posiada Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje w zawodzie Doradca Zawodowy. W swojej pracy skupia się m.in. na szkoleniu umiejętności miękkich związanych z procesem komunikacji, rozwijaniem kreatywności, zarządzaniem sobą w sytuacjach trudnych, stresujących, motywowaniem siebie i innych, skutecznym uczeniem się, trwałym zapamiętywaniem, prowadzeniem grup. Angażuje się również w projekty związane z indywidualnym i grupowym doradztwem psychologicznym, zawodowym i edukacyjnym.

ANNA IDZIKOWSKA
Terapeuta, Trener rozwoju osobistego, Farmaceuta

Absolwentka Akademii Liderów – specjalizacja: terapie indywidualne, partnerskie, rodzinne oraz grupowe. Priorytetem jej pracy terapeutycznej jest pomoc ludziom w uzdrawianiu ich emocji, przełamywaniu wzorców z przeszłości oraz wydobywaniu ich wewnętrznego potencjału. Pomaga przede wszystkim w zaburzeniach samooceny, budowaniu pewności siebie, asertywności, uzależnieniach i współuzależnieniach. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego wykorzystując między innymi metody pracy z podświadomością, wewnętrznym dzieckiem oraz zarządzaniem własnym umysłem. Posiada również szerokie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w sferze biznesowej, tworzeniu i wprowadzaniu procesów, definiowaniu celów zawodowych oraz koordynowaniu pracy podległego zespołu.

ALICJA GIERLAK
Dietetyk, Psychotraumatolog, Studentka psychologii

Dietetyk, psychotraumatolog, obecnie kontynuuje studia z psychologii, oraz kończy kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w Fundacji Zobacz, gdzie wspierała osoby chore na anoreksję, w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania jako wolontariusz na telefonie wsparcia oraz przy warsztatach z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci. Specjalizuje się w wybiórczości pokarmowej u dzieci, zaburzeniach odżywiania i psychologii stresu. Bardzo bliska jest jej filozofia TSR czyli koncentracja na zasobach. Prywatnie mama chłopca z autyzmem, co pozwoliło zdobyć jej praktyczne doświadczenie w procesie wspierania dziecka dietetycznie i psychodietetyczne, neurotaktylnie, neurologopedycznie. Praca jako psycholog jest kompatybilna z jej zasobami, daje jej duże poczucie satysfakcji i spełnienia. Jest osobą wspierającą, empatyczną, otwartą.

DAGMARA MIŚKIEWICZ
Psycholog, Psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w AMIE. Specjalizuje się w tematyce psychodietetyki oraz zaburzeń odżywiania. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dietetyka oraz szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Brała udział w stażu szkoleniowym w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poradni Psychocare, gdzie prowadziła wstępne konsultacje psychologiczne, wspierała klientów w zmianie i wspierała w kryzysie. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi, a ludzką psychikę uważa za niezwykle ciekawy temat do zgłębiania.

MAGDALENA GĄSIOR
Psycholog, Terapeuta, Coach, Socjoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii oraz socjologii. Socjoterapeutka dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę praktyczną jak i merytoryczną uzupełnia uczestnicząc w kursie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym . Ukończyła kursy Coaching Essentials - ICF Accredit Traning Program; Coaching jako innowacyjne narzędzie rozwoju kadr; Szkoła trenerów licencjonowanych; Porozumienie bez przemocy, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci; Kulturoterapia - formy i metody terapii zajęciowej. Najbardziej w swojej pracy lubi kontakt z ludźmi. z łatwością nawiązuje go z innymi osobami. Empatia, komunikatywność, zaangażowanie, to cechy, które pomagają jej w realizacji zawodowych wyzwań. Jako psycholog dąży do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Współpracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Na co dzień pracuje jako HR Biznes Partner wspierając kadrę menadżerską w zakresie kształtowania polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w procesie wdrożenia, adaptacji oraz odejść pracowników.

ANNA PTAK
Psycholog, Pedagog

Psycholog szkolny specjalizujący się w pracy z młodzieżą, dla którego psychologia to pasja i nowa ścieżka rozwoju. W pracy ceni to, że może towarzyszyć człowiekowi w trudnych, ale też i radosnych chwilach.  Podczas rozmów stwarza bezpieczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi oraz dostrzeżeniu zasobów i rozwiązań.  Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i werbinarów metodycznych m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, coachingu, porozumienia bez przemocy -NVC.  Jest certyfikowanym trenerem TUS oraz emocji. Obecnie pełni dyżur w telefonie zaufania, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz jest opiekunem grupy uczniów którzy tworzą „Szkolny Klub Mediacji” oparty na metodzie NVC.  Znając różne problemy z praktyki oraz z licznych rozmów, wspiera rodziców w wychowaniu i w komunikacji z dziećmi. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia m.in coachingowe, elementy TSR. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i skupia się na samorozwoju, aby w jak najlepszy sposób pomagać innym.

AGNIESZKA LEWALSKA
HR Business Partner, Doradca Kariery

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) i Job- Coachingu (Uniwersytet SWPS w Sopocie). Certyfikowany konsultant ExtendedDisc. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w obszarze HR. W Fundacji wspiera w zakresie doradztwa kariery. Pomaga odnaleźć się na rynku pracy i przejść przez zmiany zawodowe. Wspiera odkrywanie własnych zasobów i mocnych stron. Przygotowuje do rozmów rekrutacyjnych.

KATARZYNA OSTROWSKA
Pedagog, studentka psychologii

Pedagog szkolny w szkole w szkole podstawowej. Studentka psychologii, koordynator Koła Naukowego Psychologów WSNS. Pomaga rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować, poprawia ich relacje. Jej celem jest poprawianie jakości i komfortu funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Posiada wiele certyfikatów, kursów, szkoleń oraz 4 specjalizacje z dziedziny pedagogiki. Zawsze stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na potrzeby i emocje dzieci. Jej misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku. Angażuje się w akcje społeczne, poszukuje kreatywnych rozwiązań, próbuje tworzyć ambitne innowacje. Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch synów.

PAULINA SERWEJUK – GAWŁOWSKA
Psycholog, Coach, Trener biznesu,

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikat coacha otrzymała po ukończeniu Akademii Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Odbyła trening interpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie realizuje się w biznesie – pracuje w firmie farmaceutycznej, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój marki, szkolenia dla pracowników, szkolenia produktowe, realizację planów sprzedażowych i marketingowych. Pracując jako psycholog i coach wspieram swoich Klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomagam im odkrywać w sobie pokłady potencjału i motywuję do działania. Kieruję się zasadą: wizja, cel plus działanie to gwarancja osiągnięcia sukcesu”. Prywatnie przedsiębiorcza mama, pasjonatka aktywnego trybu życia, rozwoju i podróży.

WERONIKA PIKULA
Psycholog, Coach, Studentka prawa

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności: wspieranie rozwoju osobowości. W ramach kształcenia zrealizowała wiele kursów i warsztatów m.in trening interpersonalny, warsztat kompetencji psychologicznych, trening autorefleksji, szkolenie "Proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym w podejściu wielopoziomowym”. W 2023 roku odbyła również dwa cztero-miesięczne staże: coachingowy oraz trenerski (oba pod superwizją). Od października rozpoczyna kształcenie w 4-letniej szkole psychoterapii. W 2021 roku rozpoczęła również studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W zakresie prawa szczególnie interesują ją kwestie wolności oraz ochrony praw człowieka. Możliwość łączenia wiedzy psychologicznej i prawnej w pracy pomocowej z drugim człowiekiem sprawia jej najwięcej satysfakcji i daje poczucie spełnienia.

ALICJA GRALEC
Psycholog, Terapeuta

Psycholog w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim i szkolenia I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w CTSR. Doświadcznie zdobywała głównie na oddziale dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom dorosłym na linii w Telefonie Pogadania. Jest osobą otwartą, energiczną, pełną zrozumienia i akceptacji dla drugiego człowieka.

MAGDALENA LISON
Nauczyciel, Socjoterapeuta Dzieci i Młodzieży

Z wykształcenia nauczyciel pracujący w szkole podstawowej, ale ciągle szukający możliwości własnego rozwoju. Trudności i problemy z jakimi spotykałam się w pracy w szkole spowodowały, że chciałam poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, zwłaszcza z zakresu psychoedukacji i pomocy psychologicznej, które staną się dla mnie pomocą w pracy z młodzieżą. Stąd podjęte studia, najpierw w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej, a obecnie w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, które pragnę nadal kontynuować w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem, możliwość wysłuchania go i nawiązania bliskiej, terapeutycznej relacji. Jestem empatyczna, otwarta, chętnie podejmuję nowe wyzwania. Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poza psychoterapią i socjoterapią pasjonuję się muzyką, zwłaszcza epoki renesansu i baroku.

MARIA SOBIESZEK
Dietetyk, Psychodietetyk

Dietetyczka oraz psychodietetyczka. Ukończyła dietetykę pierwszego oraz drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, oraz psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od dziewięciu lat współpracuje z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością, chorobami dietozależnymi oraz z osobami, które chcą zmienić nawyki żywieniowe. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, a także regularnie pojawia się w roli prelegentki na konferencjach dietetycznych oraz psychodietetycznych.

KAROLINA TOKARSKA
Coach, Trener kompetencji psychospołecznych

Absolwentka akredytowanych przez Izbę Coachingu studiów podyplomowych Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie oraz szkoły trenerów Progress w Lublinie potwierdzonej certyfikatem VCC. Ukończyła kierunek Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, posiada wieloletnie doświadczenie jako specjalista / doradca ds. Ochrony Środowiska, które zdobyła na etacie w dużej firmie i poza nią samodzielnie. Nie boi się zmian nawet tych trudnych. Osobiście zawodowo po 16 latach pracy w branży przemysłowej zmieniła kierunek z dokumentów w stronę relacji, emocji i motywacji. Rozpuszczanie barier i ich pokonywanie w budowaniu siebie, motywowanie, zmiana na azymut: własne życie, zadbanie o siebie to jest to, co pragnie zaszczepiać w innych. Jej misją jest pokazywanie ludziom ich sprawczości i mocy w kierowaniu własnym życiem i czerpaniu z dobrostanu na co dzień. Jej pasją jest rozwój osobisty, duchowy i miłość do kwiatów.

LENA SZTUROMSKA-JÓŹWIK
Terapeuta uzależnień

Udziela wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym dorastającym w środowisku, gdzie problemem było uzależnienie opiekunów i aktualnie osoby te, same doświadczają trudności zawodowych, osobistych, egzystencjalnych. W swojej praktyce korzysta z narzędzi dialogu motywacyjnego, terapii dialektyczno-behawioralnej (w tym TUS), coachingu, praktyki uważności oraz literatury terapeutycznej. Pracuje także w oparciu o program ograniczania picia POP, redukcji szkód, interwencji PTSD i traumy. Organizuje zajęcia grupowe TAZA skierowane do osób, które faktycznie utrzymują abstynencję i chcą ją utrzymać (należy pamiętać, że TAZA nie zastąpi terapii, ale na pewno wzmocni i ugruntuje jej efekt), grupy DDA/DDD oraz spotkania dla osób współuzależnionych. Pracuje z dorosłymi, seniorami i młodzieżą od 16 rż. Jej motto terapeutyczne brzmi: gdy rozmawiamy o trudnych aspektach naszego życia, to życie staje się prostsze do czego zapraszam i zachęcam.

AGATA SZWECH
Pedagog resocjalizacyjny,
Terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji)

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenie Mediacje i Zarządzanie konfliktem. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie pracuje jako wychowawca penitencjarny, prowadzi autorskie programy/zajęcia dla osób pozbawionych wolności wykorzystując technikę warsztatu biograficznego. Wspiera podopiecznych w zmianie i w radzeniu sobie z kryzysami wynikającymi z ich sytuacji prawnej, a także osoby doświadczające różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, kryzysów suicydalnych. Prowadzi szkolenia z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, diagnozowania pedagogicznego, jak również występuje na konferencjach naukowych dotyczących resocjalizacji.

ELŻBIETA JASIŃSKA
Coach, Trener biznesu, Pedagog

Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kurs Trenera Biznesu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Zawodowo od 17 lat realizuje się w pracy w dużej firmie zajmującej się sprzedażą, w tym momencie na stanowisku Store Menadżer. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zna perspektywę zarówno pracownika jak i lidera - menadżera. Posiada ogromny szacunek dla pracy i doświadczenia, dlatego jest coachem zmiany zawodowej i coachem kariery. Jest przekonana o wartości każdego człowieka, dlatego z zaangażowaniem i wnikliwością towarzyszy w odkrywaniu potencjału. W coachingu najbardziej pasjonuje się pracą z przekonaniami i wartościami, szczególnie z kobietami, które czują, że nie są wystarczająco dobre. Uwielbia czytać książki, szczególnie powieści Jakuba Małeckiego oraz literaturę na temat rozwoju osobistego.

JUSTYNA CHOLEWA,
Doradca zawodowy, Job-coach

Absolwentka ekonomii ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, aktualnie kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z job-coachingu. Od kilku lat jako nauczyciel-doradca zawodowy wspiera młodym ludzi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, zwracając uwagę na zasoby, które należy wykorzystać tworząc dobre CV. Przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto oferuje kompleksowe wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym od samego początku do końca. Wykazuje się dużą empatią, cierpliwością i zrozumieniem.

MARLENA RACZUK
Psycholog, Terapeuta, Trener TUS

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych HR Biznes Partner, ukończonych w Szkole Głównej Handlowej. Trenerka Umiejętności Społecznych, praktyk metody "Jestem z Ciebie Dumny!", ukończony kurs RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania), szkolenie "Dam Radę!", podstawowy kurs TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz jest w trakcie kursu zaawansowanego TSR. Doświadczenie i szereg odbytych szkoleń w zakresie wsparcia osób, które doświadczyły straty i żałobie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w departamentach HR. W swojej pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji z klientem i dochodzeniu przez nich do postawionych sobie celów oraz poprawy ich jakości życia. Aby zapewnić klientom jak najbardziej efektywne wsparcie, cały czas dokształca się poprzez aktywny udział w kursach i szkoleniach. Prywatnie pasjonatka podróży oraz miłośniczka zwierząt.

NORBERT BOBROWIECKI
Trener TUS, Student psychologii

Trener umiejętności społecznych i życiowych, dogoterapeuta z asystentką Bonitą, trener kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych, instruktor terapii ręki, instruktor terapii zajęciowej oraz student psychologii oraz pedagogiki z aspiracjami na więcej. Aktywny działacz na rzecz grup osób wykluczonych społecznie. Ukończyłem liczne kursy z zakresu psychologii oraz pedagogiki w tym kursy: ACC, dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie programu PRIDE, czy pośrednictwa pracy w zatrudnieniu wspomaganym oraz trening interpersonalny. Z upodobaniem czytam wszystko co mi wpadnie w ręce o teorii poliwagalnej oraz emocjach człowieka. Ulubieni autorzy z zakresu wykonywanych zawodów to: Jane Nelsen, Jordan Peterson oraz Carl Gustav Jung.

TOMASZ SOKOŁOWSKI
Coach, Trener Biznesu

Absolwent podyplomowych studiów Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pedagogiki oraz organizacji pomocy społecznej. Certyfikowany Trener biznesu Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Aktualnie również słuchacz na studiach podyplomowych z Mediacji Szkolnych i Sądowych na UMCS w Lublinie. Od 12 lat pracuje jako urzędnik w obszarze pomocy rodzinie i w orzecznictwie, a od września 2022 prowadzi grupę wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zamiłowanie do coachingu i pracy pomocowej wzięło się w własnego doświadczenia. Większość życia walczył z dużą nadwagą. Dzięki coachingowi, który stanął na jego drodze w końcu dał radę osiągnąć upragnioną wagę i zyskać zdrowie. Pomaga w: odkrywaniu własnych zasobów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji, poszerzaniu perspektywy, odnajdywaniu odpowiedniego rozwiązania, uwalnianiu ukrytych zdolności i możliwości, wyzwalaniu potencjału, odnajdywaniu i utrwalaniu zdrowych nawyków.

PIOTR DYŚ
Coach, Pedagog resocjalizacyjny

Absolwent pedagogiki specjalnej ze specjalizacją resocjalizacja z socjoterapią, studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych z Mediacji szkolnych i sądowych. Od kilku lat pracuje jako wychowawca w specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze oraz zagrożonej demoralizacją. Współpracuje z kadrą pedagogiczną lubelskich szkół podstawowych oraz rodzicami swoich podopiecznych. W relacji z młodzieżą i ich rodzinami stosuje zdobytą na studiach podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu integrując techniki i metody socjoterapeutyczne oraz rolę wychowawcy-mentora.

JOANNA CHABERSKA – PUDLAK,
Studentka psychologii

Studentka Akademii WSEI w Lublinie, aktywna członkini Koła Naukowego ,,Innowacje”. Uważa, że w każdym człowieku drzemie jakieś dobro, talent, wartość, którą należy odkryć i rozwijać. Osobiste doświadczenie traumy i wzrostu pokryzysowego traktuje jako cenne źródło wiedzy i możliwość do lepszego zrozumienia innych ludzi. Wszelkie trudności dnia codziennego traktuje natomiast jako szansę do rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi doświadczającymi głębokich kryzysów - przez ponad trzy lata pracowała jako konsultantka do spraw przeciwdziałania psychomanipulacji (wspierając między innymi osoby wychodzące z grup destrukcyjnych, ofiary sekt, osoby doświadczające przemocy psychicznej). Na co dzień zajmuje się działalnością prospołeczną - regularnie organizując warsztaty rozwojowe i aktywności dla społeczności lokalnej. Prywatnie uwielbia filozofię, sztukę i ...fizykę teoretyczną.

OLGA MARCYNIUK
Coach, Trener biznesu

Absolwentka studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” UMCS w Lublinie, kursu „Profesjonalny trener biznesu” z Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu, ekonomista. Z zamiłowania coach i trener. Cechuje mnie ciekawość, życzliwość, otwartość i szczerość. Od osiemnastu lat pracuję w korporacji i codziennie mam kontakt z osobami borykającymi się z wypaleniem zawodowym, niepewnością, potrzebą rozmowy i zmianą myślenia o samym sobie. Priorytetem dla mnie jest budowanie wiary w siebie, która jest dobrym startem dla nas samych. Przytłoczeni codziennością nie zdajemy sobie sprawy, ile radości pozbawiamy samych siebie i jak wiele rzeczy nam umyka. Proszę nie bój się zmian, reorganizacji swojego życia, zadbaj o siebie i swoją karierę. Zacznij teraz - to jest pierwszy i najważniejszy krok do zmiany na lepsze.

SANDRA ZAJĄC
Studentka psychologii

Studentka psychologii, mediator. Aktywny członek koła naukowego i praktykantka w ośrodku socjoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią biznesu i zarządzaniem. Ciągle podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką HR, interwencji kryzysowej, zarządzania kryzysowego, czy trenera kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

MONIKA KACZUGA-KLIMEK
Studentka psychologii

Absolwentka studiów magisterskich z politologii, obecnie studentka psychologii. Praktykantka Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszka w telefonie zaufania. Główne obszary zainteresowań to psychologia kliniczna, interwencja kryzysowa oraz terapia uzależnień. W Fundacji zajmuje się wsparciem administracyjnym oraz tworzeniem treści psychoedukacyjnych. Prywatnie miłośniczka fotografii i Półwyspu Helskiego.

EWELINA KILJAN
Studentka psychologii

Studentka psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Od zawsze zaciekawiona tym, co inny człowiek czuje, myśli, co nim kieruje i dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Jej miłością od pierwszego wejrzenia jest ogólnie pojęta psychologia kliniczna i tematyka uzależnień. Dzięki obecnej pracy mocno zainteresowana tematyką zarządzania czynnikami ludzkimi – od samego procesu rekrutacji, aż po pracę nad kompetencjami i postawami. W wolnym czasie uwielbia czytać. Dokształca się też w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką studiowanego kierunku, aby móc posiadać aktualną wiedzę i poszerzać swoje kompetencje.

MACIEJ CHMIEL
Student psychologii

Student psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Wybrany kierunek wywodzi się głównie z zamiłowania do tematyki samodoskonalenia się i rozwoju. Osobiście uważa, że samorozwój jest jednym z kluczowych obszarów, by czuć się w życiu spełnionym i szczęśliwym. Jest zwolennikiem podejścia, że dla równowagi życiowej należy umiejętnie balansować między wygodnym porządkiem, a niezbadanym chaosem i nowościami pamiętając, by nie wpaść na stałe w jedno z tych miejsc. Na co dzień pracuje jako zawodowy kierowca i to właśnie zdobycie dodatkowych uprawnień było jednym z pierwszych kroków do tworzenia najlepszej wersji samego siebie. Jego misją jest zarażanie innych do zmiany swoich przekonań, które służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu. 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Wyślij nam swoje CV na adres: fundacja.inspira@gmail.com