Praktyczny trening umiejętności w zawodzie pomocowym,
rozwój osobisty i szkolenia z obszaru HR!

 

Nasze szkolenia i programy mentoringowe są odpowiedzią na potrzeby osób, które są w trakcie edukacji lub po i jednocześnie czują niedosyt wiedzy praktycznej i umiejętności do pracy z drugim człowiekiem. Nasi specjaliści są praktykami, którzy zarówno od lat pracują pomocowo, prowadzą procesy rozwojowe, treningi kompetencji osobistych i zawodowych,
jak i prowadzą szkolenia, warsztaty metodyczne, które mają za zadanie podnosić kompetencje zawodowe i osobiste osób, które profesjonalnie chcą udzielać pomocy innym ludziom i efektywnie zarządzać procesami grupowymi w organizacjach.

 • Programy szkoleniowo – mentoringowe są prowadzone przed doświadczonych specjalistów, którzy od lat pracują z osobami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą, są wykładowcami akademickimi i będą dzielić się praktycznymi wskazówkami do pracy.
 • Pracujemy na studium przypadku, analizujemy rzeczywiste sytuacje z procesów diagnostycznych i terapeutycznych z pracy osób prowadzących zajęcia, przyglądamy się realnym problemom, które każdy specjalista może napotkać w swojej pracy zawodowej.

 

 • Każdy uczestnik prowadzi również własne badania, procesy, które są sprawdzane okiem specjalistów oraz są poddawane superwizji.
 • Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z dodatkowego  indywidualnego mentoringu, podczas którego może skonsultować swoje trudności zawodowe oraz podnosić swoje kompetencje osobiste.
 • Po zakończeniu programu każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający nabyte kompetencje.

 

 • Możliwość zrealizowania praktyk studenckich w ramach udziału w programie – 100h. Dodatkowo dla studentów, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę w praktyce mogą odbyć dodatkowe praktyki – zaangażowanie w projekty rozwojowe fundacji, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych lub udzielanie indywidualnych konsultacji dla Podopiecznych fundacji.
 • Duża ilość praktyki – zarówno przekazywanej przez osoby prowadzące, poprzez interaktywną pracę podczas spotkań na żywo, jak i poprzez trening własny pod okiem specjalistów.
 • Biorąc udział w naszych programach szkolisz się i trenujesz praktyczne umiejętności pod okiem specjalistów i jednocześnie wspierasz naszą akcję charytatywną! Całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację projektu „Zdrowie w głowie” w ramach którego jest udzielana między innymi bezpłatna pomoc psychologiczna w trudnościach emocjonalnych, poczuciu wypalenia zawodowego i życiowego.

Z programów mogą skorzystać zarówno studenci, absolwenci studiów psychologicznych, pedagogicznych, pracy socjalnej i innych z obszaru psychologiczno – pedagogicznego (możliwość zrealizowania praktyk studenckich w ramach realizacji programów) jak i osoby, które już pracują w zawodzie pomocowym, w działach HR, marketingu, sprzedaży i chcą uzupełnić wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej, zarządzania do podnoszenia swojego poziomu kompetencji i umiejętności, a także dla wszystkich osób, które chcą zadbać o swój rozwój osobisty.

Nie jesteś pewny/pewna który program wybrać? Skontaktuj się z nami drogą mailową - chętnie pomożemy w wyborze: szkolenia@fundacjainspira.pl

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe programy szkoleniowe, które można zrealizować w ramach praktyk studenckich w bardzo atrakcyjnej cenie. Programy ogólne są dostępne w zależności od tematu już od 390 zł, zaś programy specjalistyczne – od 499 zł. Szczegółowe informacje, w tym opłaty za poszczególne programy są zawarte w informatorach (do pobrania poniżej). 

Naszym celem jest zbieranie funduszy na prowadzenie pomocy psychologicznej dla naszych podopiecznych. Chcesz się uczyć pod okiem specjalistów i jednocześnie pomagać nam w pomaganiu innym? Zapraszamy!

Organizacja, przebieg i obszary tematyczne programów

 • Spotkania szkoleniowe online w czasie rzeczywistym poświęcone praktycznym aspektom pracy,  studium przypadku (12 – 20h w zależności od programu)*
 • Praca własna – przeprowadzenie badań, spotkań i opracowanie raportów z badań i treningów (30-35 h)
 • E-learning (Część teoretyczna w formie nagrań i materiałów edukacyjnych) (30-40h)
 • 3-5 spotkań superwizyjnych (online) po 3h (10-15h – w zależności od programu)*

*wymagany aktywny udział w pracy nad studium przypadku.

Aktualne nabory do programów szkoleniowo - mentoringowych:

Program: Trener odporności psychicznej i rezyliencji.

Filary odporności psychicznej, badania i współczesne rozumienie rezyliencji, diagnoza i metody pracy nad wzmacnianiem odporności psychicznej. Metodyka prowadzenia treningu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zajęcia w trybie popołudniowym – od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00

Moduł 1: Wprowadzenie i diagnoza.

 1. Czym jest odporność psychiczna i rezyliencja – Podstawy teoretyczne, badania, fakty i mity.
 2. Neuropsychologia stresu i trudnych emocji. Jak funkcjonuje nasz mózg w trudnych sytuacjach?
 3. Korzyści z pracy nad kompetencjami związanymi z odpornością psychiczną.
 4. Składniki i wskaźniki odporności psychicznej – model „4C”: Kontrola, Zaangażowanie, Wyzwania, Pewność siebie.
 5. Diagnoza poziomu odporności psychicznej – czym charakteryzują się osoby z wysoką odpornością a czym osoby o wysokiej wrażliwości? Narzędzia badawcze.


Moduł 2: Praktyczne sposoby rozwijania określonych obszarów odporności.

 1. Wewnątrz czy zewnątrzsterowność?
 2. Budowanie zdrowego poczucia kontroli.
 3. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Interwencje stresowe.
 4. Działania służące szybkiemu powrotowi do równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej.
 5. Szczepionki stresowe i wzmacnianie zasobów osobistych. Jak wyposażyć się w trwałą odporność na stres, trudne emocje i choroby psychosomatyczne?
 6. Moc konstruktywnych przekonań. Trening budowania budujących przekonań o sobie, o innych, trudnych sytuacjach życiowych w budowaniu rezyliencji.
 7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i poczucia sprawstwa.
 8. Budowanie trwałego zaangażowania i motywacji do pracy.
 9. Projektowanie życia w zgodzie ze sobą – warsztat umiejętności trenera odporności psychicznej.

Pełny informator do pobrania:

Spotkania szkoleniowe:

09.09.2024 r. w godzinach 17.00 – 20.00

11.09.2024 r. – w godzinach 17.00 – 20.00

13.09.2024 r.– w godzinach 17.00 – 20.00

16.09.2024. – w godzinach 17.00 – 20.00

Superwizje:

23.09.2024 r. – 17.00 – 19.00

25.09.2024 r. – 17.00 – 19.00

27.09.2024 r.– 17.00 – 19.00

30.09.2024 r. – 17.00 – 19.00

Inwestycja: 590 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

Program: RTZ i narzędzia coachingowe w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi (kliknij)

Omówienie zasad i przebiegu RTZ, TPS, praca z przekonaniami, studium przypadku, trening umiejętności.

Zajęcia w trybie popołudniowym – od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00

Blok teoretyczny:

 1. Podstawy teoretyczne RTZ.
 2. Neurobiologiczne podstawy powstawania i trwania emocji.
 3. Znaczenie emocji w życiu człowieka.
 4. Temperament, osobowość, nawyki jako elementy budowania systemu zarządzania swoimi przekonaniami.
 5. Psychosomatyczna Teoria Uczenia.
 6. Teorie psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne powstawania przekonań.
 7. Narzędzia do badania i zmiany przekonań.
 8. Wykorzystanie teorii komunikacji von Thuna w projektowaniu komunikacji z wybraną grupą odbiorców.

Blok praktyczny:

 1. Podejście psychologii poznawczej i poznawczo-behawioralnej w rozumieniu zachowań człowieka.
 2. Podstawy neurofizjologii trudnych emocji.
  ABCD Emocji
 3. Założenia i zasady RTZ w praktyce terapeutycznej.
 4. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej.
 5. Trening umiejętności na studium przypadku.
 6. Różnice indywidualne w postrzeganiu rzeczywistości w kontekście teorii komunikacji interpersonalnej F.S. von Thuna.
 7. Przekonania – źródła, metody utrwalania i narzędzia do zmiany na poziomie świadomym i podświadomym.
 8. Coachingowe narzędzia zmiany przekonań.
 9. Rezyliencja – metody pracy nad odpornością psychiczną.
 10. Model stadiów zmiany (według Prochaska): Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie.
 11. Praktyczna praca nad RSA i RTZ na studium przypadku.
 12. Symulacja spotkania profilaktycznego i terapeutycznego

Pełny informator do pobrania:

Część szkoleniowa: 

29.07.2024 w godzinach: 17.00 – 20.00

31.07.2024 w godzinach: 17.00 – 20.00

05.08.2024 w godzinach: 17.00 – 20.00

07.08.2024 w godzinach: 17.00 – 20.00

Superwizje:

12.08.2024 w godzinach: 17.00 – 19.00

14.08.2024 w godzinach: 17.00 – 19.00

19.08.2024 w godzinach: 17.00 – 19.00

21.08.2024 w godzinach: 17.00 – 19.00

Część e-learningowa – we własnym zakresie

Inwestycja: 790 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

Planowane programy w II kwartale 2024:

Program: Narzędzia i techniki zarządzania stresem i trudnymi emocjami 

Współczesne badania nad stresem, emocjami, techniki radzenia sobie ze skutkami przewlekłego stresu, stymulacja układu przywspółczulnego. Trening mindfulness i praca z przekonaniami. 

Start najbliższej edycji: II kwartał 2024 r. (zajęcia w trybie popołudniowym – od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00)

Moduł 1: Stres i trudne emocje – jak je warto rozumieć i postrzegać?

Moduł 2: Techniki radzenia sobie ze stresem

Program dostarczy uczestnikom skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak techniki zarządzania czasem, priorytetyzacji zadań, tworzenie zdrowych granic, umiejętność delegowania zadań, techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Uczestnicy będą uczyć się, jak skutecznie zarządzać stresem i redukować jego negatywne skutki.

Moduł 3: Techniki regulacji emocji

Uczestnicy będą rozwijać umiejętność rozpoznawania i regulowania swoich emocji. Będą uczyć się technik zarządzania lękiem, kontrolowania gniewu, redukcji niepokoju i przytłoczenia emocjonalnego. Program pomoże im w rozwinięciu zdrowych strategii radzenia sobie z różnymi emocjami i uniknięciu negatywnych reakcji.

Uczestnicy dowiedzą się jakie są współczesne koncepcje trudnych emocji i stresu, oparte na najnowszych badaniach naukowych, które w zdecydowanie większy sposób nam służą i pozwalają na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Moduł 4 : Trening mindfulness

Uczestnicy będą wprowadzeni w praktyki mindfulness, które polegają na świadomej obecności i akceptacji chwili obecnej. Będą ćwiczyć skupienie uwagi, obserwację swoich myśli i emocji bez osądzania. Trening mindfulness pozwoli im na rozwinięcie umiejętności obecności w teraźniejszości, redukcję stresu, zwiększenie koncentracji i skupienia.

Moduł 4: Techniki relaksacyjne i stymulujące układ przywspółczulny

Uczestnicy będą uczyć się technik stymulacji układu przywspółczulnego, który jest odpowiedzialny za relaksację i regenerację organizmu. Będą praktykować techniki oddechowe, medytację, jogę, masaż relaksacyjny, wizualizacje i inne metody, które pomogą im w stymulacji tego układu i osiągnięciu stanu spokoju i równowagi, pozwalają na szybką redukcję napięcia i stresu w ciele oraz osiągnięcie stanu głębokiego relaksu.

Pełny informator do pobrania:

Szkolenia:

14.11.2023 – 17.00 – 20.00

16.11.2023 – 17.00 – 20.00

21.11.2023 – 17.00 – 20.00

23.11.2023 – 17.00 – 20.00

28.11.2023 – 17.00 – 20.00

Superwizje:

30.11.2023 – 17.00 – 19.00

04.12.2023 – 17.00 – 19.00

07.12.2023 – 17.00 – 20.00

Część e-learningowa – we własnym zakresie

Sesja mentoringowa – w ustalanym indywidualnie terminie28.11.2023 – 17.00 – 20.00

30.11.2023 – 17.00 – 20.00

5.12.2023 – 17.00 – 20.00

7.12.11.2023 – 17.00 – 20.00

12.12.2023 – 17.00 – 20.00

Superwizje:

14.12.2023 – 17.00 – 19.00

18.12.2023 – 17.00 – 19.00

20.12.2023 – 17.00 – 20.00

Inwestycja: 390 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

Program: Interwencja kryzysowa i coaching kryzysowy.

Metodyka pracy z kryzysami i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej.

Start najbliższej edycji: II kwartał 2024 r. (zajęcia w trybie popołudniowym – od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00)

Moduł 1: Wprowadzenie do interwencji kryzysowej

Moduł 2: Coaching kryzysowy

– Wprowadzenie do coachingu jako narzędzia wsparcia w trudnych sytuacjach.

– Techniki coachingowe do pracy z klientem w kryzysie.

– Budowanie zaufania i motywowanie klienta.

– Rozwijanie umiejętności radzenia sobie i podejmowania decyzji w kryzysie.

Moduł 3: Metodyka pracy z kryzysami:

– Diagnoza i ocena sytuacji kryzysowej.

– Planowanie i realizacja działań interwencyjnych.

– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

– Zarządzanie stresem i emocjami podczas pracy w kryzysie.

– Definicja i charakterystyka kryzysu.

– Etapy rozwoju kryzysu i reakcje psychologiczne.

– Zasady i techniki interwencji kryzysowej.

– Samoopieka dla profesjonalistów pracujących w obszarze kryzysu.

Moduł 4 : Udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej

– Rozpoznawanie objawów stresu i traumy.

– Techniki relaksacyjne i samoregulacja emocjonalna.

– Sposoby wsparcia emocjonalnego i psychologicznego.

– Wskazówki dotyczące dalszej pomocy i skierowania do specjalistów.

Pełny informator do pobrania:

 • Część szkoleniowa – na żywo online:
 1. 28.09.2023 – 17.00 – 19.30
 2. 03.10.2023 – 17.00 – 19.30
 3. 05.10.2023 – 17.00 – 19.30
 4. 13.10.2023 – 17.00 – 19.30
 5. 17.10.2023 – 17.00 – 19.30
 6. 19.10.2023 – 17.00 – 19.30
 • Superwizja – na żywo online:
 1. 12.10.2023 – 17.00 – 19.30
 2. 26.10.2023 – 17.00 – 19.30
 3. 09.11.2023 – 17.00 – 19.30

Część e-learningowa – we własnym zakresie

Sesja mentoringowa – w ustalanym indywidualnie terminie

Inwestycja: 490 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

Program: Trening intrapersonalny.

Praca nad własnymi przekonaniami, emocjami, barierami. Trening inteligencji intrapsychicznej.

Nabór do edycji jesiennej (zajęcia październik – listopad 2023 w godzinach 17.00 – 20.00)

Moduł 1: Rozpoznawanie i transformacja przekonań
Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać swoje przekonania oraz przekonania, które wpływają na ich życie i działania. Przez techniki introspekcji, refleksji i dialogu, będą mogli zgłębiać źródła tych przekonań i ocenić, czy są one pomocne czy ograniczające. Poprzez różne metody i narzędzia, uczestnicy będą pracować nad transformacją ograniczających przekonań na bardziej konstruktywne i wspierające.


Moduł 2: Świadomość emocjonalna i regulacja emocji
Program umożliwi uczestnikom rozwijanie świadomości swoich emocji, zrozumienie ich przyczyn i efektów. Uczestnicy będą uczyć się technik regulacji emocji, aby efektywnie zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi. Będą również doskonalić umiejętność wyrażania i komunikowania swoich emocji w sposób konstruktywny i zgodny z własnymi wartościami.


Moduł 3: Praca z barierami i sabotującymi nawykami
Uczestnicy będą identyfikować i analizować własne bariery i sabotujące nawyki, które utrudniają im osiągnięcie sukcesu i realizację celów. Poprzez techniki coachingowe i mentoringowe, uczestnicy będą opracowywać strategie przełamywania tych barier i tworzenia nowych, pozytywnych nawyków. Będą uczyć się skutecznie radzić sobie z oporem i wyzwaniami, które mogą pojawić się w procesie zmiany i rozwoju osobistego.


Moduł 4: Trening inteligencji intrapsychicznej
Program skupia się na rozwijaniu inteligencji intrapsychicznej, która obejmuje umiejętność introspekcji, samoregulacji, motywacji, empatii i samowiedzy.
Uczestnicy będą ćwiczyć te umiejętności poprzez różne techniki i scenariusze, aby stawać się bardziej świadomymi siebie, lepiej rozumieć innych ludzi i efektywniej zarządzać sobą i swoimi relacjami.

Pełny informator do pobrania:

Już wkrótce

Inwestycja: 390 zł

 • Możliwość dofinansowania nawet do 100% wartości programu dla osób zainteresowanych współpracą wolontariacką dla Fundacji, w tym udzielanie wsparcia psychologicznego, spotkań terapeutycznych, psychoedukacji dla podopiecznych Fundacji, tworzenie
  treści do bazy wiedzy Fundacji czy działań promocyjnych. Po więcej informacji zapraszamy drogą e-mailową.

Planowane programy w III i IV kwartale 2024:

Program 2: Psychodietetyka dla psychologów

Psychodietetyka łączy wiedzę psychologiczną, medyczną i dietetyczną w rozumieniu zachowań i wyborów żywieniowych ludzi,
zaburzeń odżywiania i roli żywienia w powrocie do zdrowia. Pozwala poznać indywidualne potrzeby osoby borykającej się z różnymi chorobami, otyłością, nietolerancjami, dobrać odpowiednią dietę, a także dzięki różnym narzędziom i technikom terapeutycznym trwale zmienić nawyki żywieniowe. 

Uczestnicy programu dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy będą w stanie lepiej zrozumieć ludzkie zachowania, motywacje, preferencje żywieniowe, a także bariery w osiąganiu celów zdrowotnych związanych z żywieniem.

Komunikacja z pacjentem w gabinecie psychodietetycznym i skuteczna współpraca psychodietetyczna z osobą zmagającą się z nadwagą i otyłością.

  • Podstawowe zasady komunikacji z pacjentem w gabinecie psychodietetycznym
  • Skuteczne prowadzenie wywiadu psychodietetycznego
  • Stawianie granic we współpracy z pacjentem
  • Zastosowanie jadłospisów i psychodietetyczne metody pracy z pracy z pacjentami zmagającymi się z nadmierną masą ciała.

  Podstawy pracy psychodietetycznej i dietoterapia w zaburzeniach odżywiania.

  • Psychodietetyczne metody pracy z pacjentem zmagającym się z anoreksją
  • Psychodietetyczne metody pracy z pacjentem zmagającym się z bulimią i zaburzeniem z napadami objadania się.
  • Dietoterapia w pracy z pacjentem zmagającym się z anoreksją, bulimią i napadami objadania się

  Skuteczne prowadzenie edukacji żywieniowe

  • Etapy prowadzenia skutecznej edukacji żywieniowej
  • Zastosowanie dialogu motywującego w edukacji żywieniowej
  • Wpływ odpowiednio zbilansowanej diety i prawidłowej masy ciała na zdrowie psychiczne.
  • Podstawy psychosomatyki i somatopsychologii

  Zastosowanie TSR w pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania

  • Narzędzia TSR w pracy z pacjentem zmagającymi się z nadwagą, otyłością i chorobami somatycznymi
  • Praca z motywacją do zmian z wykorzystaniem narzędzi TSR.

  Pełny informator do pobrania:

  Część 1: 

  Komunikacja z pacjentem

  Podstawy pracy psychodietetycznej i dietoterapia w zaburzeniach odżywiania

  Skuteczne prowadzenie edukacji żywieniowej.

  16.01.2024 (17.00 – 20.00)

  Prowadzi: Maria Sobieszek

  Część 2:

  Narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w psychodietetyce

  30.01.2024 (17.00 – 20.00)

  Prowadzi: Alicja Gierlak

  Superwizje:

  Do ustalenia po zakończeniu części szkoleniowej.

  Inwestycja: 690 zł za cały program

  390 zł – jedna część szkolenia

  Zniżki dla studentów – 20%

  Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

  Program 4: Inteligencja emocjonalna (EQ) w praktyce (kliknij)

  Aktualne badania nad EQ, analiza przydatności we współczesnym świecie biznesu. Diagnoza i metody wspomagania rozwoju wszystkich obszarów EQ u dzieci i dorosłych. 

  Wprowadzenie w tematykę EQ.

  1. Diagnoza EQ za pomocą: testów psychologicznych, obserwacji, arkuszy samooceny.
  2. Neurobiologiczne podstawy działania emocji i motywacji.
  3. Istota inteligencji emocjonalnej i etapy jej rozwoju.
  4. Rola inteligencji emocjonalnej we współczesnym świecie – badania i dowody.
  5. Narzędzia do badania inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.
  6. Metodyka prowadzenia badań nad sobą oraz badanie poziomu EQ u innych.

  Trening inteligencji intrapersonalnej

  Warsztat dokonywania pogłębionego wglądu w siebie, w swoje emocje, myśli i przekonania. Trening komunikacji ze swoimi potrzebami, wewnętrznym dzieckiem i obawami.

  Trening kompetencji społecznych
  Warsztat umiejętności interpersonalnych: komunikacji, współpracy w zróżnicowanym środowisku. Uczestnicy poznają narzędzia podnoszące poziom empatii, asertywności, techniki budowania zdrowych relacji z innymi. W tym obszarze będą poruszone też tematy związane z perswazją, wywieraniem wpływu, przywództwem.

  Trening kompetencji prakseologicznych.
  W tej części Uczestnicy poznają narzędzia do projektowania swojej motywacji, zaangażowania, wytrwałości. Poznają techniki i ćwiczenia wzmacniające ich zdolności adaptacyjne i elastyczność w reagowaniu na zmiany.

  Pełny informator do pobrania:

  Już wkrótce

  Inwestycja: 390 zł

  Możliwość rozłożenia płatności na raty. Z przypadku chęci skorzystania z takiej opcji – zapraszamy do kontaktu mailowego.

  Program 6: HR Business Partner we współczesnym świecie biznesu.

  Praktyczna psychologia w biznesie, coaching, mentoring i trening kompetencji psychospołecznych. 

  Start najbliższej edycji: 25.03.2024 (zajęcia w godzinach 17.00 – 20.00)

  1. Klasyczny HR a HR Bizness partner we współczesnej organizacji.
  2. Zarządzanie zmianą w organizacji.
  3. Kapitał ludzki – komponenty.
  4. Cele organizacji a planowanie struktury personalnej w firmie.
  5. Rekrutacja i selekcja. Narzędzia diagnostyczne w badaniu potencjału osobowego.
  6. Wdrożenie pracownika do pracy w organizacji (Onboarding)
  7. Projektowanie efektywnych systemów motywacyjnych do pracy i rozwoju. Tradycyjne a alternatywne koncepcje.
  8. Budowanie zespołu i kultury komunikacyjnej w oparciu o różnorodność i diagnozę DISC-3D.
  9. Zarządzanie konfliktem. Mediacje, negocjacje, koncyliacje w biznesie.
  10. Zarządzanie stresem w organizacjach.
  11. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
  12. Nowoczesne podejście do zarządzania: Agile, Lean, Kaizen.

  Pełny informator do pobrania:

  Już wkrótce

  Inwestycja: 590 zł*

  * Całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację projektu „Zdrowie w głowie”, w ramach którego jest udzielana między innymi bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna w trudnych sytuacjach życiowych.

  Zniżka dla studentów: 20%

  Zniżka za udział kilku osób* 

  * O szczegóły zapytaj mailowo.

  Wkrótce planowane:
  • Zaburzenia odżywiania i wstęp do psychodietetyki. Przyczyny zaburzeń odżywiania, dietetyka kliniczna, metody pracy z osobą z zaburzeniami i jego rodziną.
  • Psycholog w szkole i edukacji. Współczesna psychologia rozwojowa, radzenie sobie z problemami emocjonalnymi dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Metody pracy z rodzicami i nauczycielami. Komunikacja transormująca.
  • Psychiatria w psychologii. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne dla psychologów, farmakoterapia w zaburzeniach emocjonalnych. Współpraca psychologa i psychiatry.
  • Zaburzenia emocjonalne i zachowania u dzieci i młodzieży. Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, dialog motywujący, komunikacja bez przemocy, budowanie porozumienia i motywacji do zmian.
  • Narzędzia coachingowe w pracy psychologa/terapeuty. Narzędzia do pracy z destruktywnymi przekonaniami, praca z metaforą, wgląd w siebie.
  • Psychologia pozytywna, sukcesu i motywacji.  Metody pracy nad podnoszeniem jakości życia, motywacji do pracy i zmian