Kadra Fundacji

MAGDALENA ROZMUS
Psycholog, Coach, Trener biznesu,
Prezes i Dyrektor zarządzający

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Certyfikowany konsultant DISC-3D i MTQ-48, Facylitator PSYCH-K ®. Fascynatka holistycznego podejścia do zdrowia, dobrostanu i efektywności. Założycielka i prezes Fundacji.

ANNA KIJEK-SANAKIEWICZ
Coach, Coach kryzysowy,
Dyrektor działu rozwoju projektów

Zawodowo skutecznie łączy swoje trzy wielkie pasje- psychologię, media i pisanie. Z wykształcenia jest dziennikarką, coachką/mentorką, konsultantką, coachką/mentorką kryzysową IPTK (Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu). Obecnie studiuje psychologię. Ukończyła również kurs TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), obecnie kończy „Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Jej ulubione obszary do pracy to kwestie zarządzania sobą w czasie/organizacja/planowanie, emocje oraz ich regulacja, zmiana zawodowa, kwestie wizerunkowe oraz wsparcie w wychodzeniu z kryzysu.

KAROLINA DZIĘCIELAK
Koordynator działu pierwszego kontaktu, Dietetyk, Studentka psychologii

Absolwentka dietetyki i studentka 3 roku psychologii. Jej pasją jest nauka i nieustanny rozwój. Obecnie udziela się jako czynna wolontariuszka w dwóch Fundacjach. Niedawno rozpoczęła wolontariat w Telefonie Wsparcia oraz Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB (Instytut Terapii Poznawczo- Behawioralnej). Bierze udział w wielu szkoleniach m.in. organizowanych przez Centrum Terapii Dialog. Szczególnie interesuje ją obszar wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, uzależnień oraz zaburzeń emocjonalnych. Uwielbia spędzać czas aktywnie, czytać książki i przebywać wśród natury. Regularnie medytuje, gdyż uważa, że sfera duchowa jest częścią ogólnego dobrostanu człowieka.

KATARZYNA ŁOCHOWSKA
Koordynator działu komunikacji i PR
Studentka psychologii

Studentka psychologii, dla której to nie są pierwsze studia, ale wybrane z pełną świadomością, że to jest właśnie to co chce robić w życiu. Brała udział w programie szkoleniowo-mentoringowym Interwencja kryzysowa i coaching kryzysowy oraz w wielu szkoleniach dotyczących rozwoju dzieci. W psychologii szczególnie interesuje się właśnie interwencją kryzysową, psychoedukacją i psychotraumatologią. Na co dzień pracuje z ludźmi i ze zwierzętami. Uwielbia się uczyć i stale poszerza swoje kompetencje, bierze udział w różnych szkoleniach i webinarach. Prywatnie kocha dobre książki i długie spacery po lesie.

ILONA KOSZEL - ŻEBROWSKA
Psycholog, Terapeuta, Coach

Psycholog, specjalistka interwencji kryzysowej, dyplomowany coach. Ma doświadczenie w pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej  w Lublinie. Ukończyła wiele kursów m. in. kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs z zakresu interwencji kryzysowej, terapii schematów, treningu regulacji emocji. Wspiera osoby w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi, z kobietami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wspiera osoby w żałobie, w  kryzysie utraty zdrowia oraz w kryzysach suicydalnych.  Pokazuje inną perspektywę, jej życiową misją jest wspieranie ludzi zarówno w kryzysach jak i w osiąganiu celów osobistych oraz zawodowych.

BARBARA MRÓZ
Psycholog, Coach, Trener biznesu

Absolwentka psychologii i socjologii. Ukończyła Szkołę Coachów oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera” Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

ANETA LUTOMSKA
Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie oraz czteroletnich studiów podyplomowych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  pod kierownictwem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Integratywnej, Metasystemowej Psychoterapii krótkoterminowej oraz Diagnozy klinicznej DSM 5 w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, roczne szkolenie z zakresu Terapii Par organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz szkolenie z Terapii Par we współczesnej praktyce psychologicznej organizowanej przez Forum Media Polska. Pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysach osobistych, z problemami emocjonalnymi oraz z parami.

AGNIESZKA LOPEZ CHAVEZ
Psycholog, Trener, Terapeuta TSR

Psycholog i trener biznesu, nauczyciel, akredytowany konsultant kryzysowy, psychotraumatolog i terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, entuzjastka psychologii pozytywnej i terapii krótkoterminowej, muzyk. Uważna i aktywna, w pełni angażuje się w proces na rzecz Klienta, potrafi dostrzec w nim jego najlepsze cechy, które pozwalają mu wykorzystać kryzysy i sytuacje trudne do przemiany i mentalnego wzrostu. W pracy terapeutycznej wykorzystuje interdyscyplinarność psychologii pozytywnej i humanistycznej, coachingu transformacyjnego oraz kognitywistyki.

MAGDALENA GĄSIOR
Psycholog, Terapeuta, Coach, Socjoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii oraz socjologii. Socjoterapeutka dzieci i młodzieży. Kontynuuje edukację w kursie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła kursy Coaching Essentials - ICF Accredit Traning Program, Coaching jako innowacyjne narzędzie rozwoju kadr, Szkoła trenerów licencjonowanych, Porozumienie bez przemocy, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci, Kulturoterapia - formy i metody terapii zajęciowej. Na co dzień pracuje jako HR Biznes Partner wspierając kadrę menadżerską w zakresie kształtowania polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w procesie wdrożenia, adaptacji oraz odejść pracowników.

ANNA PTAK
Psycholog, Pedagog

Psycholog szkolny specjalizujący się w pracy z młodzieżą. Podczas rozmów stwarza bezpieczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi oraz dostrzeżeniu zasobów i rozwiązań.  Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i werbinarów metodycznych m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, coachingu, porozumienia bez przemocy -NVC.  Jest certyfikowanym trenerem TUS oraz emocji. Obecnie pełni dyżur w telefonie zaufania, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz jest opiekunem grupy uczniów którzy tworzą „Szkolny Klub Mediacji” oparty na metodzie NVC.  Znając różne problemy z praktyki oraz z licznych rozmów, wspiera rodziców w wychowaniu i w komunikacji z dziećmi. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia m.in coachingowe, elementy TSR.

JOANNA WALUSZEWSKA – GRZESIŃSKA
Mediator, Radca prawny, Interwent kryzysowy

Mediator sądowy, interwent kryzysowy. Zdobyła wiele certyfikatów, min. Certyfikat ICISF– Assisting Individuals in Crisis & Group Crisis Intervention, ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryzysu i interwencji kryzysowej, szkolenie z Diagnozy psychologicznej i wiele kursów z dziedziny szeroko pojętej psychologii i parentingu. Obecnie kontynuuje naukę na 4 roku psychologii. W swojej pracy wykorzystuje szeroki zakres swoich umiejętności, w tym terapię IFS ( Internal Family System), którą ukończyła na I Poziomie. Pracując z ludźmi stawia na podejście dr Gabora Mate oraz dr Shefali Tsabary, a także porozumienie bez przemocy nurt IFS. Oprócz pracy jako mediator i interwent kryzysowy jest również radcą prawnym, co pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klientów i kompleksową pomoc.

KATARZYNA SAMOL
Doradca zawodowy, Coach ICF, Specjalista ds. rekrutacji i projektów

Doświadczony Doradca zawodowy, certyfikowany Coach ICF ACC, absolwentka studiów magisterskich o kierunku Doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz studiów podyplomowych z zakresu z Coachingu. Od 15 lat z sukcesem wspiera ludzi w odkrywaniu ich talentów, preferencji i wartości oraz kształtowaniu własnej, indywidualnej ścieżki kariery. Z życzliwością, empatią i zaangażowaniem pomaga innym w ich rozwoju, towarzyszy w procesie zmiany i podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych, w tym lepszym przygotowaniu do procesu rekrutacji (wyboru kierunku kształcenia lub/i pracy), podjęcia zatrudnienia, awansu, przebranżowienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zmiany miejsca pracy.

ALEKSANDRA RYDEL
Trener umiejętności miękkich, coach, studentka psychologii

Absolwentka politologii i socjologii, obecnie studentka ostatniego roku psychologii. Absolwentka szkoły trenerów biznesu i szkoły coachingu Akademii SET. Coach Action Learning w trakcie certyfikacji. Certyfikowana konsultantka kryzysowa IPTK, terapeuta TSR w trakcie szkolenia. Jako coach pracuje głównie w obszarze planowania kariery i rozwoju początkujących liderów. Autorka programów rozwojowych dla trenerów i początkujących managerów. Doświadczenie psychologiczne zdobyła podczas staży w Psychomedic i Centrum Terapii Dialog oraz w trakcie wolontariatu w fundacjach, gdzie wspierała m.in. seniorów, młodzież, a obecnie również kobiety doświadczające przemocy. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie, znajdowaniu i wykorzystywaniu zasobów oraz poszerzaniu perspektywy.

ANNA IDZIKOWSKA
Terapeuta, Trener rozwoju osobistego, Farmaceuta

Absolwentka Akademii Liderów – specjalizacja: terapie indywidualne, partnerskie, rodzinne oraz grupowe. Priorytetem jej pracy terapeutycznej jest pomoc ludziom w uzdrawianiu ich emocji, przełamywaniu wzorców z przeszłości oraz wydobywaniu ich wewnętrznego potencjału. Pomaga przede wszystkim w zaburzeniach samooceny, budowaniu pewności siebie, asertywności, uzależnieniach i współuzależnieniach. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego wykorzystując między innymi metody pracy z podświadomością, wewnętrznym dzieckiem oraz zarządzaniem własnym umysłem. Posiada również szerokie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w sferze biznesowej, tworzeniu i wprowadzaniu procesów, definiowaniu celów zawodowych oraz koordynowaniu pracy podległego zespołu.

AGNIESZKA NIEWĘGŁOWSKA
Psycholog, Doradca zawodowy, Coach.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii oraz psychologii komunikacji społecznej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu Coachingu. Posiada Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje w zawodzie Doradca Zawodowy. W swojej pracy skupia się m.in. na szkoleniu umiejętności miękkich związanych z procesem komunikacji, rozwijaniem kreatywności, zarządzaniem sobą w sytuacjach trudnych, stresujących, motywowaniem siebie i innych, skutecznym uczeniem się, trwałym zapamiętywaniem, prowadzeniem grup. Angażuje się również w projekty związane z indywidualnym i grupowym doradztwem psychologicznym, zawodowym i edukacyjnym.

EWELINA SUPIŃSKA
Psycholog, Coach kryzysowy

Posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe. Przez wiele lat pracowała w środowisku biznesowym, w działach HR dużych organizacji, wspierając menedżerów w zarządzaniu zespołami. Prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i menedżerskie oraz konsultacje indywidualne. Od 2019 roku zajmuję się tematyką wellbeingu i promocją zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W ramach psychoedukacji prowadzę w firmach webinary, szkolenia i warsztaty w dla pracowników i menedżerów, min. z tematyki budowania dobrostanu osobistego, radzenia sobie ze stresem i regulacji emocji, zarządzania energią i przeciwdziałania zmęczeniu, prewencji i radzenia sobie z wypaleniem. Bierze również aktywny udział w kampaniach społecznych dotyczących zdrowia psychicznego (min. Zrozum. Poczuj. Działaj oraz Bliżej Siebie).

ŁUKASZ KUŚMIERZ
Life coach, Trener zdrowych nawyków

Dziennikarz z wykształcenia (absolwent studiów magisterskich na UMCS w Lublinie) i z zawodu, który w 2015 r. odkrył rozwój osobisty. Komunikowanie się z drugim człowiekiem to jego pasja. Pracował jako trener zdrowych nawyków/coach w jednej z polskich firm, gdzie udzielał wsparcia osobom zapracowanym, nie mającymi czasu dla siebie, potrzebującym pomocy i motywacji w dążeniu do swoich celów. Od 2018 r. prowadzi sesje coachingowe z indywidualnymi klientami w ramach autorskiej marki Lider Coaching. Szkolili go specjaliści z takich dziedzin jak: coaching, fizjoterapia, dietetyka, radzenie sobie ze stresem, badania profilaktyczne, praca z osobą uzależnioną, wypalenie zawodowe, doradztwo zawodowe. Obszary szczególnie mu bliskie to: balans między pracą a życiem prywatnym, radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, asertywność, zarządzanie czasem, poczucie własnej wartości i zmiana zawodowa.

WERONIKA PIKULA
Psycholog, Coach, Studentka prawa

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności: wspieranie rozwoju osobowości. W ramach kształcenia zrealizowała wiele kursów i warsztatów m.in trening interpersonalny, warsztat kompetencji psychologicznych, trening autorefleksji, W 2023 roku odbyła również dwa cztero-miesięczne staże: coachingowy oraz trenerski (oba pod superwizją). Od października rozpoczęła kształcenie w 4-letniej szkole psychoterapii. W 2021 roku rozpoczęła również studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W zakresie prawa szczególnie interesują ją kwestie wolności oraz ochrony praw człowieka. Możliwość łączenia wiedzy psychologicznej i prawnej w pracy pomocowej z drugim człowiekiem sprawia jej najwięcej satysfakcji i daje poczucie spełnienia.

ALICJA GIERLAK
Dietetyk, Psychotraumatolog, Studentka psychologii

Dietetyk, psychotraumatolog, obecnie kontynuuje studia z psychologii, oraz kończy kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w Fundacji Zobacz, gdzie wspierała osoby chore na anoreksję, w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania jako wolontariusz na telefonie wsparcia oraz przy warsztatach z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci. Specjalizuje się w wybiórczości pokarmowej u dzieci, zaburzeniach odżywiania i psychologii stresu. Bardzo bliska jest jej filozofia TSR czyli koncentracja na zasobach. Prywatnie mama chłopca z autyzmem, co pozwoliło zdobyć jej praktyczne doświadczenie w procesie wspierania dziecka dietetycznie i psychodietetyczne, neurotaktylnie, neurologopedycznie.

DAGMARA MIŚKIEWICZ
Psycholog, Psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w AMIE. Specjalizuje się w tematyce psychodietetyki oraz zaburzeń odżywiania. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dietetyka oraz szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Brała udział w stażu szkoleniowym w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poradni Psychocare, gdzie prowadziła wstępne konsultacje psychologiczne, wspierała klientów w zmianie i wspierała w kryzysie. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi, a ludzką psychikę uważa za niezwykle ciekawy temat do zgłębiania.

KATARZYNA OSTROWSKA
Pedagog, Psycholog szkolny

Pedagog szkolny w szkole w szkole podstawowej. Studentka psychologii, koordynator Koła Naukowego Psychologów WSNS. Pomaga rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować, poprawia ich relacje. Jej celem jest poprawianie jakości i komfortu funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Posiada wiele certyfikatów, kursów, szkoleń oraz 4 specjalizacje z dziedziny pedagogiki. Zawsze stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na potrzeby i emocje dzieci. Jej misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku. Angażuje się w akcje społeczne, poszukuje kreatywnych rozwiązań, próbuje tworzyć ambitne innowacje.

AGNIESZKA LEWALSKA
HR Business Partner, Doradca Kariery

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) i Job- Coachingu (Uniwersytet SWPS w Sopocie). Certyfikowany konsultant ExtendedDisc. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w obszarze HR. W Fundacji wspiera w zakresie doradztwa kariery. Pomaga odnaleźć się na rynku pracy i przejść przez zmiany zawodowe. Wspiera odkrywanie własnych zasobów i mocnych stron. Przygotowuje do rozmów rekrutacyjnych.

PAULINA SERWEJUK – GAWŁOWSKA
Psycholog, Coach, Trener biznesu

Wykształcenie z zakresu psychologii zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikat coacha otrzymała po ukończeniu Akademii Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Odbyła trening interpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie realizuje się w biznesie – pracuje w firmie farmaceutycznej, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój marki, szkolenia dla pracowników, szkolenia produktowe, realizację planów sprzedażowych i marketingowych. Pracując jako psycholog i coach wspieram swoich Klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomagam im odkrywać w sobie pokłady potencjału i motywuję do działania.

WERONIKA OLEJNIK
Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie realizowała specjalność w zakresie psychologii klinicznej młodzieży i dorosłych, a także moduł z psychologii relacji i związków. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu pracując z osobami doświadczającymi różnych kryzysów i chorób psychicznych, a także prowadząc warsztaty oraz zajęcia z psychoedukacji. Uczestniczyła w projekcie międzynarodowym w zakresie wypalenia zawodowego oraz pracy z nim w gronie doświadczonych psychoterapeutów i psychologów. Obecnie na co dzień pracuje jako psycholog w Centrum Psychoterapii w Szczecinie. Stale dąży do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach, szkoleniach i webinarach psychologicznych.

MARIA SOBIESZEK
Dietetyk, Psychodietetyk

Dietetyczka oraz psychodietetyczka. Ukończyła dietetykę pierwszego oraz drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, oraz psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od dziewięciu lat współpracuje z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością, chorobami dietozależnymi oraz z osobami, które chcą zmienić nawyki żywieniowe. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, a także regularnie pojawia się w roli prelegentki na konferencjach dietetycznych oraz psychodietetycznych.

DOMINIKA KOSTRZEWA
Psycholog kliniczny, w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami dialogu motywującego w AMiE z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie absolwenckie zdobywała w Fundacji ONKOCAFE oraz Fundacji SYNAPSIS. Prywatnie jest pasjonatką dalekich podróży, kawy oraz książek i podcastów kryminalnych i psychologicznych.

ALICJA GRALEC
Psycholog, Terapeuta

Psycholog w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim i szkolenia I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w CTSR. Doświadcznie zdobywała głównie na oddziale dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom dorosłym na linii w Telefonie Pogadania. Jest osobą otwartą, energiczną, pełną zrozumienia i akceptacji dla drugiego człowieka.

URSZULA PIŁAT
Psycholog

Absolwentka psychologii na Lubelskiej Akademii WSEI. Szczególnie zainteresowana jest tematem zaburzeń osobowości oraz regulacji emocji u dzieci, młodzieży oraz dorosłych - głównie w tym zakresie obecnie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła wstępne szkolenie w temacie terapii dialektyczno- behawioralnej, z którą chce się związać w przyszłości. Bliski jest jej temat diagnozy ADHD u dzieci i dorosłych, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, borderline, a także ogólnie temat emocji oraz inteligencji emocjonalnej.

JOWITA KONSTANCJA WALCZUK
Coach, Trener kompetencji miękkich, Mediator

Z wykształcenia socjolog, dyplomowany mediator i coach, funkcjonariusz służby celno-skarbowej. 10 lat swojego życia przeznaczyła pasji do ceremoniału i musztry, szkoliła swoje ciało i umysł jako członek Kompanii Reprezentacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kiedy rozpoczynała przygodę z kompanią, była jedną z pierwszych kobiet uczestniczących w oficjalnych świętach służbowych i państwowych. Brała udział w pracach zespołów centralnych podległych Ministerstwu Finansów przygotowujących narzędzia do zapobiegania zjawiskom niepożądanym, w tym mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Trener kompetencji miękkich w ramach Krajowej Szkoły Skarbowości, trener wewnętrzny. Aktualnie skupia się na podnoszeniu kompetencji, bierze udział w wielu szkoleniach m.in. z zakresu pracy z emocjami, pracy z kobietami i dla kobiet oraz pomocy innym: organizuje zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt na terenie Białej Podlaskiej.

MAREK MARCZYK
Doradca zawodowy, Trener kompetencji osobistych, Coach VCC

Absolwent socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były nauczyciel akademicki. Ekspert w obszarze badania kompetencji i predyspozycji zawodowych. Posiada certyfikat upoważniający do stosowania analiz kompetencyjnych wg. Metodologii My Personality Skills. Ukończył m.in. szkołę trenerów Wszechnicy UJ oraz wiele szkoleń z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Specjalizuję się w tematyce przedsiębiorczości, a szczególnie w obszarze tworzenia biznesplanów oraz kreowania modeli biznesowych metodą Lean Canvas. W codziennej pracy koncentruję się na wspieraniu klientów w planowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, pomaga w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W relacjach z klientami jest pełen zaangażowania, pasji i gotowości do dzielenia się wiedzą. Prywatnie pasjonat natury, muzyki rockowej oraz sportu.

MAGDALENA SZTANGA
Coach, Trener rozwoju osobistego i zmiany nawyków

Absolwentka zarządzania na UG, Coachingu z elementami psychologii na SWPS w Sopocie oraz studentka psychologii ze specjalizacją psychoterapia na Collegium Humanum. Ukończyła wiele kursów i szkoleń rozwijających kompetencje w zawodzie psychologa, z którym wiąże swoją przyszłość. Łączy i korzysta z zasobów m.in.psychologii behawioralno-poznawczej, systemowej i dynamicznej. Pasjonatka natury człowieka i holistycznego podejścia do zdrowia. Doświadczenie zawodowe związała z drugim człowiekiem. Wspiera w odkrywaniu własnego potencjału, budowaniu pewności siebie oraz umiejętności stawiania granic. Pomaga w zmianie ograniczających przekonań, schematów, nawyków żywieniowych. Obszary szczególnie bliskie to poczucie własnej wartości w kontekście uzależnień i współuzależnień.

KAROLINA WALCZYK
Psychotraumatolog, Terapeuta Brainspotting i TSR w trakcie certyfikacji.

Studentka psychologii i absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia WSB-NLU w Nowym Sączu. Koordynator hiszpańskiego oddziału Stowarzyszenia Widzących Więcej na Teneryfie. Organizuje warsztaty i grupy wsparcia w opierając się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy indywidualnej z powodzeniem łączy podejście TSR z narzędziem neurobiologicznym jakim jest rodzaj terapii Brainspotting. Koncentruje się na budowaniu relacji terapeutycznej z klientem i oferowaniu wsparcia. Pracuje z człowiekiem, który chce być szczęśliwy, z każdym kto chce zmienić swój świat, szukając nowych rozwiązań.

MAGDALENA LISON
Nauczyciel, Socjoterapeuta Dzieci i Młodzieży

Z wykształcenia nauczyciel pracujący w szkole podstawowej, ale ciągle szukający możliwości własnego rozwoju. Stąd podjęte studia, najpierw w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej, a obecnie w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, które następnie zamierza kontynuować w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poza psychoterapią i socjoterapią pasjonuję się muzyką, zwłaszcza epoki renesansu i baroku.

KAROLINA TOKARSKA
Coach, Trener kompetencji psychospołecznych

Absolwentka akredytowanych przez Izbę Coachingu studiów podyplomowych Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie oraz szkoły trenerów Progress w Lublinie potwierdzonej certyfikatem VCC. Rozpuszczanie barier i ich pokonywanie w budowaniu siebie, motywowanie, zmiana na azymut: własne życie, zadbanie o siebie to jest to, co pragnie zaszczepiać w innych. Jej misją jest pokazywanie ludziom ich sprawczości i mocy w kierowaniu własnym życiem i czerpaniu z dobrostanu na co dzień. Jej pasją jest rozwój osobisty, duchowy i miłość do kwiatów.

LENA SZTUROMSKA-JÓŹWIK
Terapeuta uzależnień

Udziela wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym dorastającym w środowisku, gdzie problemem było uzależnienie opiekunów i aktualnie osoby te, same doświadczają trudności zawodowych, osobistych, egzystencjalnych. W swojej praktyce korzysta z narzędzi dialogu motywacyjnego, terapii dialektyczno-behawioralnej (w tym TUS), coachingu, praktyki uważności oraz literatury terapeutycznej. Pracuje także w oparciu o program ograniczania picia POP, redukcji szkód, interwencji PTSD i traumy. Organizuje zajęcia grupowe TAZA skierowane do osób, które faktycznie utrzymują abstynencję i chcą ją utrzymać (należy pamiętać, że TAZA nie zastąpi terapii, ale na pewno wzmocni i ugruntuje jej efekt), grupy DDA/DDD oraz spotkania dla osób współuzależnionych. Pracuje z dorosłymi, seniorami i młodzieżą od 16 rż.

AGATA SZWECH
Pedagog resocjalizacyjny,
Terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji)

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenie Mediacje i Zarządzanie konfliktem. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie pracuje jako wychowawca penitencjarny, prowadzi autorskie programy/zajęcia dla osób pozbawionych wolności wykorzystując technikę warsztatu biograficznego. Wspiera podopiecznych w zmianie i w radzeniu sobie z kryzysami wynikającymi z ich sytuacji prawnej, a także osoby doświadczające różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, kryzysów suicydalnych.

ELŻBIETA JASIŃSKA
Coach, Trener biznesu, Pedagog

Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kurs Trenera Biznesu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Zawodowo od 17 lat realizuje się w pracy w dużej firmie zajmującej się sprzedażą, w tym momencie na stanowisku Store Menadżer. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zna perspektywę zarówno pracownika jak i lidera - menadżera. Posiada ogromny szacunek dla pracy i doświadczenia, dlatego jest coachem zmiany zawodowej i coachem kariery. Jest przekonana o wartości każdego człowieka, dlatego z zaangażowaniem i wnikliwością towarzyszy w odkrywaniu potencjału. W coachingu najbardziej pasjonuje się pracą z przekonaniami i wartościami, szczególnie z kobietami, które czują, że nie są wystarczająco dobre.

JUSTYNA CHOLEWA,
Doradca zawodowy, Job-coach

Absolwentka ekonomii ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, aktualnie kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z job-coachingu. Od kilku lat jako nauczyciel-doradca zawodowy wspiera młodym ludzi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, zwracając uwagę na zasoby, które należy wykorzystać tworząc dobre CV. Przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto oferuje kompleksowe wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym od samego początku do końca. Wykazuje się dużą empatią, cierpliwością i zrozumieniem.

TOMASZ SOKOŁOWSKI
Coach, Trener Biznesu, Mediator

Absolwent podyplomowych studiów Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pedagogiki, organizacji pomocy społecznej oraz mediacji sądowych. Certyfikowany Trener biznesu. Aktualnie również słuchacz na studiach podyplomowych z Mediacji Szkolnych i Sądowych na UMCS w Lublinie. Od 12 lat pracuje jako urzędnik w obszarze pomocy rodzinie i w orzecznictwie, a od września 2022 prowadzi grupę wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zamiłowanie do coachingu i pracy pomocowej wzięło się w własnego doświadczenia. Większość życia walczył z dużą nadwagą. Dzięki coachingowi, który stanął na jego drodze w końcu dał radę osiągnąć upragnioną wagę i zyskać zdrowie. Pomaga w: odkrywaniu własnych zasobów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji, poszerzaniu perspektywy, odnajdywaniu odpowiedniego rozwiązania, uwalnianiu ukrytych zdolności i możliwości, wyzwalaniu potencjału, odnajdywaniu i utrwalaniu zdrowych nawyków.

PIOTR DYŚ
Coach, Pedagog resocjalizacyjny

Absolwent pedagogiki specjalnej ze specjalizacją resocjalizacja z socjoterapią, studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych z Mediacji szkolnych i sądowych. Od kilku lat pracuje jako wychowawca w specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze oraz zagrożonej demoralizacją. Współpracuje z kadrą pedagogiczną lubelskich szkół podstawowych oraz rodzicami swoich podopiecznych. W relacji z młodzieżą i ich rodzinami stosuje zdobytą na studiach podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu integrując techniki i metody socjoterapeutyczne oraz rolę wychowawcy-mentora.

JOANNA CHABERSKA – PUDLAK
Studentka psychologii

Studentka Akademii WSEI w Lublinie, aktywna członkini Koła Naukowego ,,Innowacje”. Uważa, że w każdym człowieku drzemie jakieś dobro, talent, wartość, którą należy odkryć i rozwijać. Osobiste doświadczenie traumy i wzrostu pokryzysowego traktuje jako cenne źródło wiedzy i możliwość do lepszego zrozumienia innych ludzi. Wszelkie trudności dnia codziennego traktuje natomiast jako szansę do rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi doświadczającymi głębokich kryzysów - przez ponad trzy lata pracowała jako konsultantka do spraw przeciwdziałania psychomanipulacji (wspierając między innymi osoby wychodzące z grup destrukcyjnych, ofiary sekt, osoby doświadczające przemocy psychicznej). Na co dzień zajmuje się działalnością prospołeczną - regularnie organizując warsztaty rozwojowe i aktywności dla społeczności lokalnej.

MAŁGORZATA NAWROT
Studentka psychologii

Studentka V roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej dotyczącej doświadczania seksualności i miłości romantycznej przez osoby w spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobyła podczas stażu na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz licznych wolontariatów. Interesuje się seksuologią, psychoterapią oraz wsparciem psychologicznym grup mniejszościowych, w tym w szczególności osób neuroróżnorodnych oraz LGBT+. Swoją przyszłość wiąże także z pracą badawczą. Stale podnosi kompetencje w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń oraz bierze czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Podczas kontaktu z klientem pragnie stworzyć bezpieczną, inkluzywną przestrzeń pozwalającą na wprowadzenie opartej na empatii i zaufaniu relacji.

ALEKSANDRYNA VASILYEVA
Studentka psychologii

Studentka II roku psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National University. Jest to JEJ drugi kierunek studiów, kognitywistyka jest pierwszym. Połączenie tych dwóch kierunków łączy jej zainteresowania związane z psychologią poznawczą i neuropsychologią, a także psychologią kliniczną, coachingiem, obszarem interwencji kryzysowej oraz traumy. Do jej prywatnych zainteresowań można zaliczyć spacerowanie, oglądanie inspirujących i rozwijających filmików, poznawanie innych ludzi, medytację, marketing, w tym UX/UI.

SANDRA ZAJĄC
Studentka psychologii

Studentka psychologii, mediator. Aktywny członek koła naukowego i praktykantka w ośrodku socjoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią biznesu i zarządzaniem. Ciągle podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką HR, interwencji kryzysowej, zarządzania kryzysowego, czy trenera kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

EWELINA KILJAN
Studentka psychologii

Studentka psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Od zawsze zaciekawiona tym, co inny człowiek czuje, myśli, co nim kieruje i dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Jej miłością od pierwszego wejrzenia jest ogólnie pojęta psychologia kliniczna i tematyka uzależnień. Dzięki obecnej pracy mocno zainteresowana tematyką zarządzania czynnikami ludzkimi – od samego procesu rekrutacji, aż po pracę nad kompetencjami i postawami. W wolnym czasie uwielbia czytać. Dokształca się też w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką studiowanego kierunku, aby móc posiadać aktualną wiedzę i poszerzać swoje kompetencje.

MONIKA KACZUGA-KLIMEK
Studentka psychologii

Absolwentka studiów magisterskich z politologii, obecnie studentka psychologii. Praktykantka Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszka w telefonie zaufania. Główne obszary zainteresowań to psychologia kliniczna, interwencja kryzysowa oraz terapia uzależnień. W Fundacji zajmuje się wsparciem administracyjnym oraz tworzeniem treści psychoedukacyjnych. Prywatnie miłośniczka fotografii i Półwyspu Helskiego.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Wyślij nam swoje CV na adres: fundacja.inspira@gmail.com