Kadra Fundacji

MAGDALENA ROZMUS
Psycholog, Coach, Trener biznesu,
Prezes i Dyrektor zarządzający

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Mediacji gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, coacha, mentora. Certyfikowany konsultant DISC-3D i MTQ-48, Facylitator PSYCH-K ®. Fascynatka holistycznego podejścia do zdrowia, dobrostanu i efektywności. W nieustannym procesie nauki i rozwoju, poszukiwaniu inspiracji do budowania życia w zgodzie ze sobą i podnoszenia poczucia jego wysokiej jakości. Założycielka i prezes Fundacji.

ANNA KIJEK-SANAKIEWICZ
Coach, Coach kryzysowy,
Dyrektor działu rozwoju projektów

Zawodowo skutecznie łączy swoje trzy wielkie pasje - psychologię, media i pisanie. Z wykształcenia jest dziennikarką, coachką/mentorką, konsultantką, coachką/mentorką kryzysową IPTK (Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu). Obecnie studiuje psychologię. Ukończyła również kurs TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), obecnie kończy „Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Jej ulubione obszary do pracy to kwestie zarządzania sobą w czasie, organizacja, planowanie, emocje oraz ich regulacja, zmiana zawodowa, kwestie wizerunkowe oraz wsparcie w wychodzeniu z kryzysu. W Fundacji oprócz pracy pomocowej, prowadzi też szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne, współtworzy nowe projekty rozwojowe oraz zarządza pracą wolontariuszy.

KAROLINA DZIĘCIELAK
Koordynator działu pierwszego kontaktu, Dietetyk, Studentka psychologii

Absolwentka dietetyki i studentka 3 roku psychologii. Jej pasją jest nauka i nieustanny rozwój. Obecnie udziela się jako czynna wolontariuszka w dwóch Fundacjach oraz Stowarzyszeniu Mudita. Jest w trakcie Praktycznego Kursu Interwencji Kryzysowej w ITPB (Instytut Terapii Poznawczo - Behawioralnej). Bierze udział w wielu szkoleniach m.in. organizowanych przez Centrum Terapii Dialog. Szczególnie interesuje ją obszar wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, uzależnień, traumy oraz zaburzeń emocjonalnych. Uwielbia spędzać czas aktywnie, czytać książki i przebywać wśród natury. Regularnie medytuje, gdyż uważa, że sfera duchowa jest częścią ogólnego dobrostanu człowieka.

KATARZYNA ŁOCHOWSKA
Koordynator działu komunikacji i PR
Studentka psychologii

Studentka psychologii, dla której to nie są pierwsze studia, ale wybrane z pełną świadomością, że to jest właśnie to co chce robić w życiu. Brała udział w programie szkoleniowo-mentoringowym Interwencja kryzysowa i coaching kryzysowy oraz w wielu szkoleniach dotyczących rozwoju dzieci. W psychologii szczególnie interesuje się właśnie interwencją kryzysową, psychoedukacją i psychotraumatologią. Na co dzień pracuje z ludźmi i ze zwierzętami. Uwielbia się uczyć i stale poszerza swoje kompetencje, bierze udział w różnych szkoleniach i webinarach. Prywatnie kocha dobre książki i długie spacery po lesie.

JUSTYNA JANIGA
Koordynator działu szkoleń, Studentka psychologii, psychotraumatologii

Studentka psychologii, która równolegle rozwija swoje kompetencje w obszarze psychotraumatologii na poziomie studiów podyplomowych. Jej zainteresowania skupiają się na eksploracji głębszych zakamarków ludzkiej psychiki, co przekłada się na zdobycie wiedzy zarówno w dziedzinie psychologii ogólnej, jak i specjalistycznej. Angażuję się aktywnie w praktykę pomocową, znajdując satysfakcję w obserwowaniu pozytywnych zmian u swoich podopiecznych. W najbliższych planach ma zamiar podjąć kurs TSR oraz ukończyć szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. W działalności pomocowej obejmuje różnorodne obszary, łącząc naukowe podejście z praktyką terapeutyczną. Wspiera innych w procesie przemiany i samopoznania. W Fundacji zajmuje się ponadto koordynowaniem działu szkoleń.

BARBARA MRÓZ
Psycholog, Coach, Trener biznesu

Absolwentka psychologii i socjologii. Ukończyła Szkołę Coachów oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii Set w Warszawie. Certyfikowany trener gry ,,Podróż Bohatera” Jest pasjonatką życia i ludzi. Swoją pasję łączy z życiem zawodowym, prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Pracując jako psycholog i coach wspiera swoich klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomaga im odkryć swój potencjał i znaleźć motywację do działania. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania zespołem, a także w pracy z młodzieżą, w pracy szkoleniowej w zakresie kompetencji miękkich.

ANETA LUTOMSKA
Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie oraz czteroletnich studiów podyplomowych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  pod kierownictwem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Integratywnej, Metasystemowej Psychoterapii krótkoterminowej oraz Diagnozy klinicznej DSM 5 w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, roczne szkolenie z zakresu Terapii Par organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz szkolenie z Terapii Par we współczesnej praktyce psychologicznej organizowanej przez Forum Media Polska. Pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysach osobistych, z problemami emocjonalnymi oraz z parami.

ILONA KOSZEL - ŻEBROWSKA
Psycholog, Terapeuta, Coach

Psycholog, specjalistka interwencji kryzysowej, dyplomowany coach. Ma doświadczenie w pracy w Centrum Interwencji Kryzysowej  w Lublinie. Ukończyła wiele kursów m. in. kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs z zakresu interwencji kryzysowej, terapii schematów, treningu regulacji emocji. Wspiera osoby w kryzysie. Pracuje z osobami dorosłymi, z kobietami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc. Wspiera osoby w żałobie, w  kryzysie utraty zdrowia oraz w kryzysach suicydalnych.  Pokazuje inną perspektywę, jej życiową misją jest wspieranie ludzi zarówno w kryzysach jak i w osiąganiu celów osobistych oraz zawodowych.

ANNA PTAK
Psycholog, Pedagog

Psycholog szkolny specjalizujący się w pracy z młodzieżą. Podczas rozmów stwarza bezpieczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi oraz dostrzeżeniu zasobów i rozwiązań.  Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i werbinarów metodycznych m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, coachingu, porozumienia bez przemocy -NVC.  Jest certyfikowanym trenerem TUS oraz emocji. Obecnie pełni dyżur w telefonie zaufania, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz jest opiekunem grupy uczniów którzy tworzą „Szkolny Klub Mediacji” oparty na metodzie NVC.  Znając różne problemy z praktyki oraz z licznych rozmów, wspiera rodziców w wychowaniu i w komunikacji z dziećmi. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia m.in coachingowe, elementy TSR.

AGNIESZKA LOPEZ CHAVEZ
Psycholog, Trener, Terapeuta TSR

Psycholog i trener biznesu, nauczyciel, akredytowany konsultant kryzysowy, psychotraumatolog i terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, entuzjastka psychologii pozytywnej i terapii krótkoterminowej, muzyk. Uważna i aktywna, w pełni angażuje się w proces na rzecz Klienta, potrafi dostrzec w nim jego najlepsze cechy, które pozwalają mu wykorzystać kryzysy i sytuacje trudne do przemiany i mentalnego wzrostu. W pracy terapeutycznej wykorzystuje interdyscyplinarność psychologii pozytywnej i humanistycznej, coachingu transformacyjnego oraz kognitywistyki.
Założycielka Instytutu Rozwoju i Psychoedukacji Agilus.

MAGDALENA GĄSIOR
Psycholog, Terapeuta, Coach, Socjoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii oraz socjologii. Socjoterapeutka dzieci i młodzieży. Kontynuuje edukację w kursie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła kursy Coaching Essentials - ICF Accredit Traning Program, Coaching jako innowacyjne narzędzie rozwoju kadr, Szkoła trenerów licencjonowanych, Porozumienie bez przemocy, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci, Kulturoterapia - formy i metody terapii zajęciowej. Na co dzień pracuje jako HR Biznes Partner wspierając kadrę menadżerską w zakresie kształtowania polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w procesie wdrożenia, adaptacji oraz odejść pracowników.

WERONIKA PIKULA
Psycholog, Coach, Studentka prawa

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności: wspieranie rozwoju osobowości. W ramach kształcenia zrealizowała wiele kursów i warsztatów m.in trening interpersonalny, warsztat kompetencji psychologicznych, trening autorefleksji, W 2023 roku odbyła również dwa cztero-miesięczne staże: coachingowy oraz trenerski (oba pod superwizją). Od października rozpoczęła kształcenie w 4-letniej szkole psychoterapii. W 2021 roku rozpoczęła również studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W zakresie prawa szczególnie interesują ją kwestie wolności oraz ochrony praw człowieka. Możliwość łączenia wiedzy psychologicznej i prawnej w pracy pomocowej z drugim człowiekiem sprawia jej najwięcej satysfakcji i daje poczucie spełnienia.

DAGMARA MIŚKIEWICZ
Psycholog, Psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w AMIE. Specjalizuje się w tematyce psychodietetyki oraz zaburzeń odżywiania. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dietetyka oraz szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Brała udział w stażu szkoleniowym w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poradni Psychocare, gdzie prowadziła wstępne konsultacje psychologiczne, wspierała klientów w zmianie i wspierała w kryzysie. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z ludźmi, a ludzką psychikę uważa za niezwykle ciekawy temat do zgłębiania.

DOMINIKA KOSTRZEWA
Psycholog kliniczny, w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami dialogu motywującego w AMiE z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie absolwenckie zdobywała w Fundacji ONKOCAFE oraz Fundacji SYNAPSIS. Prywatnie jest pasjonatką dalekich podróży, kawy oraz książek i podcastów kryminalnych i psychologicznych.

JOANNA WALUSZEWSKA – GRZESIŃSKA
Mediator, Radca prawny, Interwent kryzysowy

Mediator sądowy, interwent kryzysowy. Zdobyła wiele certyfikatów, min. Certyfikat ICISF– Assisting Individuals in Crisis & Group Crisis Intervention, ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryzysu i interwencji kryzysowej, szkolenie z Diagnozy psychologicznej i wiele kursów z dziedziny szeroko pojętej psychologii i parentingu. Obecnie kontynuuje naukę na 4 roku psychologii. W swojej pracy wykorzystuje szeroki zakres swoich umiejętności, w tym terapię IFS ( Internal Family System), którą ukończyła na I Poziomie. Pracując z ludźmi stawia na podejście dr Gabora Mate oraz dr Shefali Tsabary, a także porozumienie bez przemocy nurt IFS. Oprócz pracy jako mediator i interwent kryzysowy jest również radcą prawnym, co pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klientów i kompleksową pomoc.

ANNA IDZIKOWSKA
Terapeuta, Trener rozwoju osobistego, Farmaceuta

Absolwentka Akademii Liderów – specjalizacja: terapie indywidualne, partnerskie, rodzinne oraz grupowe. Priorytetem jej pracy terapeutycznej jest pomoc ludziom w uzdrawianiu ich emocji, przełamywaniu wzorców z przeszłości oraz wydobywaniu ich wewnętrznego potencjału. Pomaga przede wszystkim w zaburzeniach samooceny, budowaniu pewności siebie, asertywności, uzależnieniach i współuzależnieniach. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego wykorzystując między innymi metody pracy z podświadomością, wewnętrznym dzieckiem oraz zarządzaniem własnym umysłem. Posiada również szerokie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w sferze biznesowej, tworzeniu i wprowadzaniu procesów, definiowaniu celów zawodowych oraz koordynowaniu pracy podległego zespołu.

AGNIESZKA NIEWĘGŁOWSKA
Psycholog, Doradca zawodowy, Coach.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku psychologii oraz psychologii komunikacji społecznej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu Coachingu. Posiada Certyfikat VCC potwierdzający kompetencje w zawodzie Doradca Zawodowy. W swojej pracy skupia się m.in. na szkoleniu umiejętności miękkich związanych z procesem komunikacji, rozwijaniem kreatywności, zarządzaniem sobą w sytuacjach trudnych, stresujących, motywowaniem siebie i innych, skutecznym uczeniem się, trwałym zapamiętywaniem, prowadzeniem grup. Angażuje się również w projekty związane z indywidualnym i grupowym doradztwem psychologicznym, zawodowym i edukacyjnym.

EWELINA SUPIŃSKA
Psycholog, Coach kryzysowy

Posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe. Przez wiele lat pracowała w środowisku biznesowym, w działach HR dużych organizacji, wspierając menedżerów w zarządzaniu zespołami. Prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i menedżerskie oraz konsultacje indywidualne. Od 2019 roku zajmuję się tematyką wellbeingu i promocją zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W ramach psychoedukacji prowadzę w firmach webinary, szkolenia i warsztaty w dla pracowników i menedżerów, min. z tematyki budowania dobrostanu osobistego, radzenia sobie ze stresem i regulacji emocji, zarządzania energią i przeciwdziałania zmęczeniu, prewencji i radzenia sobie z wypaleniem. Bierze również aktywny udział w kampaniach społecznych dotyczących zdrowia psychicznego (min. Zrozum. Poczuj. Działaj oraz Bliżej Siebie).

MARLENA RACZUK
Psycholog, Terapeuta TSR, RTZ, Trener TUS, HR Business Partner

Absolwentka psychologii (UKSW w Warszawie) oraz studiów podyplomowych HR Business Partner na SGH. Jest terapeutką TSR w trakcie certyfikacji, terapeutką RTZ, trenerem TUS. absolwentką kursu MBSR oraz w trakcie rocznego programu praktyki formalnej w Polskim Instytucie Mindfulness. Aktualnie również w trakcie rocznego szkolenia psychoterapii CBT. Pracuje z osobami dorosłymi, którzy pragną w swoim życiu zmiany. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi straty i żałoby. Od października rozpoczyna studia na kierunku seksuologia, a od listopada kurs trenera Inteligencji Emocjonalnej.

ALEKSANDRA RYDEL
Trener umiejętności miękkich, coach, studentka psychologii

Absolwentka politologii i socjologii, obecnie studentka ostatniego roku psychologii. Absolwentka szkoły trenerów biznesu i szkoły coachingu Akademii SET. Coach Action Learning w trakcie certyfikacji. Certyfikowana konsultantka kryzysowa IPTK, terapeuta TSR w trakcie szkolenia. Jako coach pracuje głównie w obszarze planowania kariery i rozwoju początkujących liderów. Autorka programów rozwojowych dla trenerów i początkujących managerów. Doświadczenie psychologiczne zdobyła podczas staży w Psychomedic i Centrum Terapii Dialog oraz w trakcie wolontariatu w fundacjach, gdzie wspierała m.in. seniorów, młodzież, a obecnie również kobiety doświadczające przemocy. Pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie, znajdowaniu i wykorzystywaniu zasobów oraz poszerzaniu perspektywy.

ALICJA GIERLAK
Dietetyk, Psychotraumatolog, Studentka psychologii

Dietetyk, psychotraumatolog, obecnie kontynuuje studia z psychologii, oraz kończy kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w Fundacji Zobacz, gdzie wspierała osoby chore na anoreksję, w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania jako wolontariusz na telefonie wsparcia oraz przy warsztatach z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci. Specjalizuje się w wybiórczości pokarmowej u dzieci, zaburzeniach odżywiania i psychologii stresu. Bardzo bliska jest jej filozofia TSR czyli koncentracja na zasobach. Prywatnie mama chłopca z autyzmem, co pozwoliło zdobyć jej praktyczne doświadczenie w procesie wspierania dziecka dietetycznie i psychodietetyczne, neurotaktylnie, neurologopedycznie.

MARIA SOBIESZEK
Dietetyk, Psychodietetyk

Dietetyczka oraz psychodietetyczka. Ukończyła dietetykę pierwszego oraz drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, oraz psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od dziewięciu lat współpracuje z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością, chorobami dietozależnymi oraz z osobami, które chcą zmienić nawyki żywieniowe. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, a także regularnie pojawia się w roli prelegentki na konferencjach dietetycznych oraz psychodietetycznych.

WERONIKA TRYBUŚ
Psycholog, Coach

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także kursów z zakresu coachingu i trenera biznesu w renomowanej grupie SET. Na co dzień wykorzystuje swoje zdobyte doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi, pomagając im osiągać sukcesy i rozwijać się. Jednym z obszarów, który szczególnie ją pasjonują, są problemy emigrantów oraz różnice kulturowe, wynikające zarówno z osobistego doświadczenia życia na emigracji, jak i z wiedzy psychologicznej. Jest aktywną wolontariuszką w Telefonie Pogadania, gdzie poświęca swoje wolne chwile na pomaganie innym w trudnych momentach życia.

AGNIESZKA SAWICKA
Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie również słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia, USWSP. Zawodowo szczególnie interesuje ją m.in. zagadnienie wypalenia zawodowego, rezyliencji oraz psychosomatyki i traumy rozwojowej. Prywatnie interesuje się m.in. jogą i mindfulness. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach W pracy psychologa ceni sobie możliwość uczestniczenia w znajdowaniu przez innych ich osobistych zasobów.

JOANNA CZAPLA
Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta logoterapii i TSR

Absolwentka WSB - National Louis University na kierunku Psychologia kliniczna i osobowości, studiów podyplomowych z psychotraumatologii. Jest terapeutą w nurcie Logoterapii certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-psychosomatyki i w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiadaną wiedzę regularnie uzupełnia uczestnicząc w licznych treningach i warsztatach z zakresu psychologii, psychoterapii oraz psychotraumatologii. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Szczególnie interesuje się obszarami związanymi z traumą, depresją, niepełnosprawnością ruchową oraz utratą sensu życia. W kontakcie z pacjentem cechuje ją empatia i indywidualne podejście. Istotnym aspektem jest dla niej stworzenie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

KATARZYNA OSTROWSKA
Pedagog, Psycholog szkolny

Pedagog szkolny w szkole w szkole podstawowej. Studentka psychologii, koordynator Koła Naukowego Psychologów WSNS. Pomaga rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować, poprawia ich relacje. Jej celem jest poprawianie jakości i komfortu funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Posiada wiele certyfikatów, kursów, szkoleń oraz 4 specjalizacje z dziedziny pedagogiki. Zawsze stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na potrzeby i emocje dzieci. Jej misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku. Angażuje się w akcje społeczne, poszukuje kreatywnych rozwiązań, próbuje tworzyć ambitne innowacje.

ALICJA GRALEC
Psycholog, Terapeuta

Psycholog w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim i szkolenia I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w CTSR. Doświadcznie zdobywała głównie na oddziale dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom dorosłym na linii w Telefonie Pogadania. Jest osobą otwartą, energiczną, pełną zrozumienia i akceptacji dla drugiego człowieka.

URSZULA PIŁAT
Psycholog

Absolwentka psychologii na Lubelskiej Akademii WSEI. Szczególnie zainteresowana jest tematem zaburzeń osobowości oraz regulacji emocji u dzieci, młodzieży oraz dorosłych - głównie w tym zakresie obecnie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła wstępne szkolenie w temacie terapii dialektyczno- behawioralnej, z którą chce się związać w przyszłości. Bliski jest jej temat diagnozy ADHD u dzieci i dorosłych, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, borderline, a także ogólnie temat emocji oraz inteligencji emocjonalnej.

KAMIL KRAWCZYK
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Specjalista resocjalizacji

Absolwent UMCS na kierunku nauczyciel Historii oraz podyplomowo specjalista resocjalizacji, instruktor strzelectwa, obecnie student w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w kierunku Psychoterapeuta w nurcie Psychodynamicznym. Obecnie odbywa staż kliniczny na oddziale psychiatrycznym. Posiada doświadczenie w pracy pomocowej z Telefonu Pogadania, Grup AA, oraz ośrodków pomocy społecznej. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy oraz wsparcia osobom dorosłym w kryzysie, chwilach słabości, z problemem uzależnień oraz problemami relacyjnymi. Interesuje go wpieranie osób poprzez psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię krótkoterminową, opartą na rozwiązaniu problemu, psychoterapię grupową, motywację oraz mentoring.

PAULINA MICHALCZUK
Psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia. Pracuje jako psycholog w gabinecie, gdzie wspiera osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne,jednocześnie sama uczestniczy w szkoleniach i działa jako wolontariuszka, zdobywając doświadczenie i udoskonalając swoje kompetencje z zakresu psychologii. Największą wartością jest dla niej kontakt z drugim człowiekiem. Jej ścieżka zawodowa to nie tylko praca, ale również hobby i pasja, którą realizuję na co dzień. W wolnych chwilach uprawia sport siłowy, czyta książki o tematyce kryminalnej, tworzy rękodzieła, pisze wiersze i opowiadania, przepełnione rozmaitymi emocjami oraz aktywnie spędza czas z najbliższymi.

AGATA SZWECH
Pedagog resocjalizacyjny,
Terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji)

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenie Mediacje i Zarządzanie konfliktem. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie pracuje jako wychowawca penitencjarny, prowadzi autorskie programy/zajęcia dla osób pozbawionych wolności wykorzystując technikę warsztatu biograficznego. Wspiera podopiecznych w zmianie i w radzeniu sobie z kryzysami wynikającymi z ich sytuacji prawnej, a także osoby doświadczające różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, kryzysów suicydalnych.

GABRIELA MROZIŃSKA
Trener TUS, Trener kontrolowania agresji, złości i emocji trudnych

Psychoedukatorka oraz autorka projektów psychoedukacyjnych – warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu samooceny, poczucia własnej wartości, asertywności i tworzenia bezpiecznej przestrzeni w sferze psychicznej, emocjonalnej oraz fizycznej. Współpracuje też z rodzicami, nauczycielami i pracodawcami. Na co dzień wspiera również osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci z ADHD i z ASD, a także ich bliskich. Entuzjastka i propagatorka porozumienia bez przemocy. Kiedyś - dziennikarka i polonistka. Dziś studentka piątego roku psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz słuchaczka studiów podyplomowych przygotowujących psychologów do pracy w placówkach oświatowych. Wkrótce rozpoczyna 4-letni kurs psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od zawsze pomaga słabszym i osobom w kryzysie w budowaniu ich „bezpiecznych miejsc”.

MAGDALENA SZTANGA
Coach, Trener rozwoju osobistego i zmiany nawyków

Absolwentka zarządzania na UG, Coachingu z elementami psychologii na SWPS w Sopocie oraz studentka psychologii ze specjalizacją psychoterapia na Collegium Humanum. Ukończyła wiele kursów i szkoleń rozwijających kompetencje w zawodzie psychologa, z którym wiąże swoją przyszłość. Łączy i korzysta z zasobów m.in.psychologii behawioralno-poznawczej, systemowej i dynamicznej. Pasjonatka natury człowieka i holistycznego podejścia do zdrowia. Doświadczenie zawodowe związała z drugim człowiekiem. Wspiera w odkrywaniu własnego potencjału, budowaniu pewności siebie oraz umiejętności stawiania granic. Pomaga w zmianie ograniczających przekonań, schematów, nawyków żywieniowych. Obszary szczególnie bliskie to poczucie własnej wartości w kontekście uzależnień i współuzależnień.

KAROLINA WALCZYK
Psychotraumatolog, Terapeuta Brainspotting i TSR w trakcie certyfikacji.

Studentka psychologii i absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia WSB-NLU w Nowym Sączu. Koordynator hiszpańskiego oddziału Stowarzyszenia Widzących Więcej na Teneryfie. Organizuje warsztaty i grupy wsparcia w opierając się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy indywidualnej z powodzeniem łączy podejście TSR z narzędziem neurobiologicznym jakim jest rodzaj terapii Brainspotting. Koncentruje się na budowaniu relacji terapeutycznej z klientem i oferowaniu wsparcia. Pracuje z człowiekiem, który chce być szczęśliwy, z każdym kto chce zmienić swój świat, szukając nowych rozwiązań.

TOMASZ SOKOŁOWSKI
Coach, Trener Biznesu, Mediator

Absolwent podyplomowych studiów Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pedagogiki, organizacji pomocy społecznej oraz mediacji sądowych. Certyfikowany Trener biznesu. Aktualnie również słuchacz na studiach podyplomowych z Mediacji Szkolnych i Sądowych na UMCS w Lublinie. Od 12 lat pracuje jako urzędnik w obszarze pomocy rodzinie i w orzecznictwie, a od września 2022 prowadzi grupę wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zamiłowanie do coachingu i pracy pomocowej wzięło się w własnego doświadczenia. Większość życia walczył z dużą nadwagą. Dzięki coachingowi, który stanął na jego drodze w końcu dał radę osiągnąć upragnioną wagę i zyskać zdrowie. Pomaga w: odkrywaniu własnych zasobów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji, poszerzaniu perspektywy, odnajdywaniu odpowiedniego rozwiązania, uwalnianiu ukrytych zdolności i możliwości, wyzwalaniu potencjału, odnajdywaniu i utrwalaniu zdrowych nawyków.

PIOTR DYŚ
Coach, Pedagog resocjalizacyjny

Absolwent pedagogiki specjalnej ze specjalizacją resocjalizacja z socjoterapią, studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych z Mediacji szkolnych i sądowych. Od kilku lat pracuje jako wychowawca w specjalistycznym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze oraz zagrożonej demoralizacją. Współpracuje z kadrą pedagogiczną lubelskich szkół podstawowych oraz rodzicami swoich podopiecznych. W relacji z młodzieżą i ich rodzinami stosuje zdobytą na studiach podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu integrując techniki i metody socjoterapeutyczne oraz rolę wychowawcy-mentora.

ŁUKASZ KUŚMIERZ
Life coach, Trener zdrowych nawyków

Dziennikarz z wykształcenia (absolwent studiów magisterskich na UMCS w Lublinie) i z zawodu, który w 2015 r. odkrył rozwój osobisty. Komunikowanie się z drugim człowiekiem to jego pasja. Pracował jako trener zdrowych nawyków/coach w jednej z polskich firm, gdzie udzielał wsparcia osobom zapracowanym, nie mającymi czasu dla siebie, potrzebującym pomocy i motywacji w dążeniu do swoich celów. Od 2018 r. prowadzi sesje coachingowe z indywidualnymi klientami w ramach autorskiej marki Lider Coaching. Szkolili go specjaliści z takich dziedzin jak: coaching, fizjoterapia, dietetyka, radzenie sobie ze stresem, badania profilaktyczne, praca z osobą uzależnioną, wypalenie zawodowe, doradztwo zawodowe. Obszary szczególnie mu bliskie to: balans między pracą a życiem prywatnym, radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, asertywność, zarządzanie czasem, poczucie własnej wartości i zmiana zawodowa.

KATARZYNA SAMOL
Doradca zawodowy, Coach ICF, Specjalista ds. rekrutacji i projektów

Doświadczony Doradca zawodowy, certyfikowany Coach ICF ACC, absolwentka studiów magisterskich o kierunku Doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz studiów podyplomowych z zakresu z Coachingu. Od 15 lat z sukcesem wspiera ludzi w odkrywaniu ich talentów, preferencji i wartości oraz kształtowaniu własnej, indywidualnej ścieżki kariery. Z życzliwością, empatią i zaangażowaniem pomaga innym w ich rozwoju, towarzyszy w procesie zmiany i podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych, w tym lepszym przygotowaniu do procesu rekrutacji (wyboru kierunku kształcenia lub/i pracy), podjęcia zatrudnienia, awansu, przebranżowienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zmiany miejsca pracy.

JOWITA KONSTANCJA WALCZUK
Coach, Trener kompetencji miękkich, Mediator

Z wykształcenia socjolog, dyplomowany mediator i coach, funkcjonariusz służby celno-skarbowej. 10 lat swojego życia przeznaczyła pasji do ceremoniału i musztry, szkoliła swoje ciało i umysł jako członek Kompanii Reprezentacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kiedy rozpoczynała przygodę z kompanią, była jedną z pierwszych kobiet uczestniczących w oficjalnych świętach służbowych i państwowych. Brała udział w pracach zespołów centralnych podległych Ministerstwu Finansów przygotowujących narzędzia do zapobiegania zjawiskom niepożądanym, w tym mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Trener kompetencji miękkich w ramach Krajowej Szkoły Skarbowości, trener wewnętrzny. Aktualnie skupia się na podnoszeniu kompetencji, bierze udział w wielu szkoleniach m.in. z zakresu pracy z emocjami, pracy z kobietami i dla kobiet oraz pomocy innym: organizuje zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt na terenie Białej Podlaskiej.

MAREK MARCZYK
Doradca zawodowy, Trener kompetencji osobistych, Coach VCC

Absolwent socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były nauczyciel akademicki. Ekspert w obszarze badania kompetencji i predyspozycji zawodowych. Posiada certyfikat upoważniający do stosowania analiz kompetencyjnych wg. Metodologii My Personality Skills. Ukończył m.in. szkołę trenerów Wszechnicy UJ oraz wiele szkoleń z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Specjalizuję się w tematyce przedsiębiorczości, a szczególnie w obszarze tworzenia biznesplanów oraz kreowania modeli biznesowych metodą Lean Canvas. W codziennej pracy koncentruję się na wspieraniu klientów w planowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, pomaga w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W relacjach z klientami jest pełen zaangażowania, pasji i gotowości do dzielenia się wiedzą. Prywatnie pasjonat natury, muzyki rockowej oraz sportu.

KAROLINA TOKARSKA
Coach, Trener kompetencji psychospołecznych

Absolwentka akredytowanych przez Izbę Coachingu studiów podyplomowych Coaching i Mentoring na UMCS w Lublinie oraz szkoły trenerów Progress w Lublinie potwierdzonej certyfikatem VCC. Rozpuszczanie barier i ich pokonywanie w budowaniu siebie, motywowanie, zmiana na azymut: własne życie, zadbanie o siebie to jest to, co pragnie zaszczepiać w innych. Jej misją jest pokazywanie ludziom ich sprawczości i mocy w kierowaniu własnym życiem i czerpaniu z dobrostanu na co dzień. Jej pasją jest rozwój osobisty, duchowy i miłość do kwiatów.

AGNIESZKA LEWALSKA
HR Business Partner, Doradca Kariery

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) i Job- Coachingu (Uniwersytet SWPS w Sopocie). Certyfikowany konsultant ExtendedDisc. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w obszarze HR. W Fundacji wspiera w zakresie doradztwa kariery. Pomaga odnaleźć się na rynku pracy i przejść przez zmiany zawodowe. Wspiera odkrywanie własnych zasobów i mocnych stron. Przygotowuje do rozmów rekrutacyjnych.

ELŻBIETA JASIŃSKA
Coach, Trener biznesu, Pedagog

Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki oraz studiów podyplomowych: Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kurs Trenera Biznesu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu. Zawodowo od 17 lat realizuje się w pracy w dużej firmie zajmującej się sprzedażą, w tym momencie na stanowisku Store Menadżer. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zna perspektywę zarówno pracownika jak i lidera - menadżera. Posiada ogromny szacunek dla pracy i doświadczenia, dlatego jest coachem zmiany zawodowej i coachem kariery. Jest przekonana o wartości każdego człowieka, dlatego z zaangażowaniem i wnikliwością towarzyszy w odkrywaniu potencjału. W coachingu najbardziej pasjonuje się pracą z przekonaniami i wartościami, szczególnie z kobietami, które czują, że nie są wystarczająco dobre.

JUSTYNA CHOLEWA,
Doradca zawodowy, Job-coach

Absolwentka ekonomii ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, aktualnie kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z job-coachingu. Od kilku lat jako nauczyciel-doradca zawodowy wspiera młodym ludzi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, zwracając uwagę na zasoby, które należy wykorzystać tworząc dobre CV. Przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto oferuje kompleksowe wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym od samego początku do końca. Wykazuje się dużą empatią, cierpliwością i zrozumieniem.

KLAUDIA ROSTALSKA
Studentka psychologii, Pielęgniarka

Studentka 3 roku psychologii, w Niemczech ukończyła studia na kierunku pielęgniarskim. Podczas studiów jak i w pracy towarzyszyła pacjentom w najtrudniejszych momentach ich życia, przepełnionych całym wachlarzem emocji, udzielając im wsparcie i okazując empatię. Poza studiami poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w rozmaitych warsztatach i kursach. Brała udział w programie szkoleniowo-mentoringowym Interwencja kryzysowa oraz Warsztatach dotyczących Racjonalnej Terapii Zachowania. Odbyła także praktyki na terenie Niemiec na oddziale leczenia nerwic i zaburzeń osobowości. W przyszłości planuje szkołę terapii poznawczo-behawioralnej. W Fundacji udziela się w Dziale Pierwszego Kontaktu. Do jej zadań należy przeprowadzanie rozmów z Podopiecznymi, umawianie spotkań ze Specjalistami i dbanie o płynną komunikację.

MAŁGORZATA NAWROT
Psycholog

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła pracę magisterską dot. doświadczania seksualności i miłości romantycznej przez osoby w spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobyła podczas stażu na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie i licznych wolontariatów, a aktualnie pracuje jako psycholożka w Fundacji Pandora oraz Klinice Zdrowia Psychicznego i Seksualnego PROGRES w Krakowie, gdzie zajmuje się także diagnostyką ADHD i spektrum autyzmu u osób dorosłych. Interesuje się seksuologią, psychoterapią oraz wsparciem psychologicznym grup mniejszościowych, w tym w szczególności osób neuroróżnorodnych oraz LGBT+. Stale podnosi kompetencje w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń oraz bierze czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Podczas kontaktu z klientem pragnie stworzyć bezpieczną, inkluzywną przestrzeń pozwalającą na wprowadzenie opartej na empatii i zaufaniu relacji. Prywatnie pasjonatka sztuki, kina niezależnego, polskiego morza i największa fanka swojego psa.

ALEKSANDRYNA VASILYEVA
Studentka psychologii

Studentka II roku psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National University. Jest to JEJ drugi kierunek studiów, kognitywistyka jest pierwszym. Połączenie tych dwóch kierunków łączy jej zainteresowania związane z psychologią poznawczą i neuropsychologią, a także psychologią kliniczną, coachingiem, obszarem interwencji kryzysowej oraz traumy. Do jej prywatnych zainteresowań można zaliczyć spacerowanie, oglądanie inspirujących i rozwijających filmików, poznawanie innych ludzi, medytację, marketing, w tym UX/UI.

MONIKA KACZUGA-KLIMEK
Studentka psychologii

Absolwentka studiów magisterskich z politologii, obecnie studentka psychologii. Praktykantka Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszka w telefonie zaufania. Główne obszary zainteresowań to psychologia kliniczna, interwencja kryzysowa oraz terapia uzależnień. W Fundacji zajmuje się wsparciem administracyjnym oraz tworzeniem treści psychoedukacyjnych. Prywatnie miłośniczka fotografii i Półwyspu Helskiego.

Marta Nowosielska
Studentka psychologii

Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Stażystka w Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Główne obszary jej zainteresowań to psychologia społeczna, psychokryminalistyka oraz interwencja kryzysowa. Ciągle szuka możliwości rozwoju.

LENA KRECZYŃSKA
Studentka medycyny

Studentka VI roku kierunku lekarskiego. Interesuje się tematyką zdrowia psychicznego oraz jego wpływu na codzienne funkcjonowanie człowieka. W fundacji zajmuje się pierwszym kontaktem z klientami w celu jak najlepszego dopasowania ich potrzeb do profilu pracujących w Fundacji Specjalistów.

EWELINA KILJAN
Studentka psychologii

Studentka psychologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Od zawsze zaciekawiona tym, co inny człowiek czuje, myśli, co nim kieruje i dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Jej miłością od pierwszego wejrzenia jest ogólnie pojęta psychologia kliniczna i tematyka uzależnień. Dzięki obecnej pracy mocno zainteresowana tematyką zarządzania czynnikami ludzkimi – od samego procesu rekrutacji, aż po pracę nad kompetencjami i postawami. W wolnym czasie uwielbia czytać. Dokształca się też w różnych warsztatach i kursach związanych z tematyką studiowanego kierunku, aby móc posiadać aktualną wiedzę i poszerzać swoje kompetencje.

JOANNA CHABERSKA – PUDLAK
Studentka psychologii

Studentka Akademii WSEI w Lublinie, aktywna członkini Koła Naukowego ,,Innowacje”. Uważa, że w każdym człowieku drzemie jakieś dobro, talent, wartość, którą należy odkryć i rozwijać. Osobiste doświadczenie traumy i wzrostu pokryzysowego traktuje jako cenne źródło wiedzy i możliwość do lepszego zrozumienia innych ludzi. Wszelkie trudności dnia codziennego traktuje natomiast jako szansę do rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z ludźmi doświadczającymi głębokich kryzysów - przez ponad trzy lata pracowała jako konsultantka do spraw przeciwdziałania psychomanipulacji (wspierając między innymi osoby wychodzące z grup destrukcyjnych, ofiary sekt, osoby doświadczające przemocy psychicznej). Na co dzień zajmuje się działalnością prospołeczną - regularnie organizując warsztaty rozwojowe i aktywności dla społeczności lokalnej.

Dominika Mazurek
Studentka psychologii

Absolwentka studiów prawno-administracyjnych, obecnie studentka psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Moje zainteresowania skupiają się nie tylko na teorii, ale także na praktyce pomagania innym, zwłaszcza w kontekście fascynującej pracy z ciałem. Odkrywanie tajemnic ludzkiej psychiki to dla mnie nie tylko studiowanie, ale pasja, którą chcę przekładać na konkretną pomoc. Poza salą wykładową aktywnie rozwijam się, poszerzając horyzonty w różnych obszarach życia. Literatura, sztuka i różnorodne doświadczenia kształtują moje podejście do psychologii. Wierzę w moc empatii i aktywnego samorozwoju, dlatego angażuję się w różnorodne doświadczenia, które pomagają mi lepiej zrozumieć siebie i innych.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Wyślij nam swoje CV na adres: fundacja.inspira@gmail.com