Projekt „Zdrowie w głowie”


Zapraszamy do udziału w naszym projekcie:
"Zdrowie w głowie"

Celem projektu jest szeroko rozumiana profilaktyka i pomoc doraźna w trudnościach emocjonalnych, poczuciu wypalenia zawodowego i życiowego. Chcemy promować model holistycznego podejścia i dbania o zdrowie (połączenie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i społecznego). Z projektu może skorzystać każdy, kto czuje potrzebę wsparcia ze strony psychologa, pedagoga, coacha.

Niesiemy pomoc wszystkim osobom w kryzysie, nawet jeśli z różnych powodów nie mogą sobie finansowo pozwolić na taką pomoc. 

Zgłoś się do naszego projektu – dla osób w trudnej sytuacji życiowej

MOŻEMY DOFINANSOWAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

W 2022 i 2023projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Zadanie publiczne realizowane w ramach Priorytetu 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług oraz Priorytetu 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.


W ramach Projektu prowadzimy:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa ma na celu doraźną pomoc w rozwiązaniu aktualnych trudności, w poradzeniu sobie z kryzysem. Konsultacje z psychologiem mogą pomóc w zrozumieniu swoich emocji, stanów, reakcji, a także emocji i zachowań innych osób. Na takim spotkaniu wspólnie jest określane źródło trudności życiowych, a następnie planowane są działania rozwojowe i naprawcze. 

Poradnictwo psychologiczne grupowe dotyczy między innymi sposobów radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, ze stresem, pomocy w powrocie do równowagi po trudnych wydarzeniach życiowych. W ramach grupowych zajęć prowadzone są treningi odporności psychicznych i narzędzia do udzielania pomocy najbliższym.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, RODZINNE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,  WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI.

Oferujemy spotkania indywidualne i grupowe, podczas którym pomożemy zrozumieć zachowania dziecka, nastolatka oraz zaplanujemy proces zmiany. Podczas konsultacji zostaną omówione różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą problemy emocjonalne, z zachowaniem.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I NASTOLATKÓW

Twoje dziecko, podopieczny, uczeń ma trudności, z którymi nie radzi sobie samodzielnie? Jest ciągle smutne, ma napady złości, zamyka się w sobie, jego zachowanie znacznie się zmieniło? Zapraszamy na rozmowę z psychologiem w bezpiecznej przestrzeni, gdzie będzie mogło swobodnie podzielić się swoimi trudnościami i uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne.

DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY

Podczas spotkań doradczych skupionych wokół aktywności zawodowej udzielamy pomocy młodym osobom w określeniu celów zawodowych, diagnozie potencjału osobistego, określeniu indywidualnej ścieżki kariery i zaplanowanie działań mających zbliżyć uczestnika do realizacji celów zawodowych i osobistych. Pomagamy również osobom z symptomami i zagrożonych wypaleniem zawodowym w reorganizacji swojej ścieżki zawodowej.

W pracy doradczej stosujemy profesjonalne narzędzia diagnostyczne i  coachingowe metody wsparcia rozwoju.

WARSZTATY, SZKOLENIA PSYCHOEDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE

Innowacyjne formy wsparcia w formie warsztatów rozwojowych, treningów kompetencji
i szkoleń tematycznych, mających na celu wyposażenie uczestników projektu w umiejętności intra i interpsychiczne, które pomogą wypracować umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami aktualnymi i przyszłymi nawet po zakończeniu programu, a także umiejętność udzielania pomocy innym osobom ze swojego otoczenia, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgłoszenie do projektu

W celu zgłoszenia się do projektu i skorzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, coachingu, lub badań psychologicznych – należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy ONLINE zamieszczony poniżej.

Jeśli są Państwo w kryzysie, potrzebują wsparcia, pomocy psychologicznej, a nie mają funduszy na takie wsparcie –  prosimy o zaznaczenie w formularzu prośbę o dofinansowanie pomocy psychologicznej. 

Pomożemy!

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego w ciągu najbliższych kilku dni skontaktuje się nasz wolontariusz, który przeprowadzi rozmowę na temat potrzeb, wyjaśni sposób korzystania z konsultacji i ustali termin spotkania.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń – Telefon: 51177492

Ważna informacja!

W ciągu ostatnich miesięcy zgłosiło się do nas bardzo dużo osób chętnych na konsultacje. Niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć w najbliższym czasie wszystkie osoby potrzebujące. Bardzo prosimy o cierpliwość. Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby każdemu zapewnić pomoc i opiekę.

W związku z tak dużą ilością osób oczekujących okres oczekiwania na konsultacje może się wydłużyć. 

Konsultacji udzielają:

Konsultacji udzielają zarówno młodzi psychologowie, pedagogowie, coachowe – którzy w trakcie i po zakończeniu edukacji chcą się dzielić swoją wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami do pomagania innym, jak i doświadczona kadra psychologów, pedagogów, coachów. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o opisanie w nim swoich trudności, celów, obszarów do pracy – a my dobierzemy odpowiedniego specjalistę do Państwa potrzeb.

Łączy nas pasja do pomagania innym, kreatywność i pozytywna energia.

                                Chcesz poznać naszą Kadrę?

                                            Kliknij w link:

Dodatkowe informacje:

Konsultacje udzielane w ramach projektu mają charakter doradczy, krótkoterminowy. Szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie jest dostępny do pobrania poniżej. W ramach projektu możemy zaproponować:

🟢 ok 5-7 godzin poradnictwa psychologicznego,

🟢 2-4 godzin doradztwa pedagogicznego i psychologiczno-pedagogicznego,

🟢 4-5 godzin doradztwa zawodowego, coachingu kariery.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia ilości konsultacji. 

Konsultacji udzielamy online za pośrednictwem Google Meets. Po umówieniu spotkania otrzymają Państwo link do spotkania online.

                                                              Więcej o  działalności Fundacji – TUTAJ 

Zapraszamy!