Od początku działalności Fundacji zrealizowaliśmy już:

W ramach działalności poradni Fundacji nasi specjaliści i wolontariusze udzielili już indywidualnie:

  • Wsparcia psychologicznego, konsultacji psychologicznych, terapii krótkoterminowej dla ponad 340 osób.
  • Poradnictwa zawodowego, job-coachingu, spotkań przygotowujących do zmiany zawodowej dla ponad 140 osób.
  • Poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, coachingu rodzicielskiego, wsparcia rodzicielskiego dla ponad 30 rodzin. 

Nasi specjaliści nieustannie prowadzą konsultacje i spotkania terapeutyczne. Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia w kryzysie? Zapraszamy do korzystania z oferty naszej Poradni. Dla osób w trudne sytuacji życiowej i finansowej – pomagamy bezpłatnie!

W ramach grupowych działań psychoedukacyjnych, warsztatów, grupowego poradnictwa zrealizowaliśmy:

8 warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych w ramach Akademii Self-Care we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.